RF DT-92

راهنمای استفاده از دستگاه DT-92   ويژگي ها: دستگاه پيش روي شما، دستگاهي با دقت بالا در اندازه گيري شدت روشنايي مي باشد.(candle-foot, Lux (اين دستگاه كوچك و بسيار خوش دست مي باشد. برخي از ويژگي هاي عبارتند از: 1-محدوده اندازه گيري شدت روشنايي:-0FC/40kLux-0Lux 4kFC 2-دقت بالا و پاسخگويي 3-قابليت Hold Data براي نگهداري داده…