CEM Temp.&Humidity meter ( دما و رطوبت سنج CEM)

تستر های محیطی پارامرهای پیرامون ما را اندازه گیری کرده و نشان می دهند،همچنین برای داشتن زندگی سالم تر و محیطی امن تر به ما کمک می کنند.

DT-91

دماسنج و رطوبت سنج

دما و رطوبت سنج دیجیتال

رطوبت: 0...100 %RH
دما: -20... 60 سانتیگراد


قیمت : تماس بگیرید

DT-129

رطوبت سنج تماسی جامدات

رطوبت سنج تماسی جامدات پراب سرخود-مجزا

رطوبت :6...99.9 %RH
دما :0... 60 درجه سانتیگراد
قیمت : تماس بگیرید

DT-1700

دما و رطوبت سنج آزمایشگاهی DT-1700

دما و رطوبت سنج دیجیتال آزمایشگاهی

رطوبت نسبی:0...100 % RH
دما:  -28...60 درجه سانتیگراد
قیمت : تماس بگیرید

DT-8896

دما و رطوبت سنج چند منظوره

دما و رطوبت سنج چند منظوره

رطوبت نسبی:0...100 %RH
K تماسی: -100...1370 درجه سانتیگراد
غیر تماسی /لیزری: -20...500 درجه سانتیگراد
قیمت : تماس بگیرید

DT-323

دما و رطوبت سنج

دما و رطوبت سنج سیم دار دیوار-رومیزی

رطوبت نسبی:10...90 %RH
دما :0... 50 درجه سانتیگراد
قیمت : تماس بگیرید

DT-625

دماسنج و رطوبت سنج DT-625

دما و رطوبت سنج دیجیتال

رطوبت نسبی: 0...100 %RH
دما:-30...100 درجه سانتیگراد
نقطه شبنم: -30...100 درجه سانتیگراد
دمای مرطوب:0...80 درجه سانتیگراد
قیمت : تماس بگیرید

DT-322

دما و رطوبت سنج دیواری DT-322

دما و رطوبت سنج دیواری-رومیزی

رطوبت نسبی:10...90 % RH
دما:  0...50 درجه سانتیگراد
قیمت : تماس بگیرید