لوکس متر /Lux Meter

تسترهای شرایط محیطی (CEM Environment Test)

تسترهای محیطی پارامترهای پیرامون ما را اندازه گیری کرده و نشان می دهند.

همچنین به ما برای داشتم زندگی سالم و محیطی امن تر کمک می کند.

DT-1301

لوکس متر DT-1301

لوکس متر سنسور مجزا

لوکس (روشنایی): 0...5000 lux
اندازه گیری بر اساس واحد های:Lux,Fc
.
قیمت : تماس بگیرید

DT-856A

لوکس متر DT-856A

لوکس متر سنسور مجزا 

با قابلیت اندازه گیری شدت نور لامپ
لوکس(روشنایی): 0...400000 Lux
اندازه گیری بر اساس واحدهای : Lux , Fc
قیمت : تماس بگیرید

DT-92

لوکس متر DT-92

لوکس متر

لوکس(روشنایی): 0...40000 lux
اندازه گیری بر اساس واحد های: Lux , Fc
.
قیمت : تماس بگیرید