Digital Clamp meters (کلمپ متر دیجیتال)

کلمپ متر دیجیتال AC/DC حرفه ای می تواند یک عملگر چندگانه باشد برای آمپر AC/DC 1000 A  ولتاژ،مقاومت،ظرفیت،فرکانس،درجه حرارت

آنها می توانند در بسیاری از کاربردهای صنعتی و تجاری استفاده شوند.

DT-3340

آمپر متر 1000 آمپر AC مدل DT-3340 cem

آمپر متر 1000 آمپر AC

جریان: 0...1000 آمپر AC
ولتاژ:0....600 ولت AC/DC
مقاومت الکتریکی : 0...20 MΩ


قیمت : تماس بگیرید

DT-320

کلمپ متر مدل DT-320

کلمپ قابل انعطاف جریان

همراه با نمایشگر
جریان: 0...3000 آمپر AC
قطرهادی: 150Ø
طراحی ارگونومیک
مقادیر Data Hold
حافظه مینیمم/ماکزیمم
قیمت : تماس بگیرید

DT-320B

DT-320B cem

سنسور کلمپ قابل انعطاف جریان

جریان: 0...3000آمپر AC
قطر هادی: 150 Ø
طراحی ارگونومیک 
کلید انتخاب رنج 30,300,3000 آمپر

قیمت : تماس بگیرید

DT-3316

آمپر متر 2000 آمپر مدل DT-3316 cem

آمپر متر 2000A AC/DC

جریان: 0...2000 آمپر AC/DC
ولتاژ: 0...1000 ولت AC/DC
مقاومت الکتریکی:40 MΩ
ظرفیت خازن: 40mF و فرکانس: 10MHz

قیمت : تماس بگیرید

DT-3353

کلمپ پاور متر DT-3353 cem

کلمپ پاور متر

جریان: 0...1000 آمپر AC
ولتاژ: 0...750 ولت AC
توان اکتیو: 60...750 kw
توان راکتیو: 60...750 k VAr
توان ظاهری: 60...750 kvA
قیمت : تماس بگیرید

DT-3355

CEM METER dt-3355VC ارت تستر

سنسور کلمپ قابل انعطاف جریان

جریان: 0...3000آمپر AC
قطر هادی: 150 Ø
طراحی ارگونومیک 
کلید انتخاب رنج 30,300,3000 آمپر

قیمت : تماس بگیرید

DT-3347

DT-3347

آمپر متر 1000 آمپر AC/DC

جریان: 0...1000 آمپر AC/DC
ولتاژ:0....600 ولت AC/DC
مقاومت الکتریکی : 0...40 MΩ
ظرفیت خازن: 40mF و فرکانس: 4 kHz
دما: 50-...1000 C
قیمت : تماس بگیرید

DT-3386+CP20

DT-3386

آمپر متر 1000 آمپر AC/DC 

همراه با کلمپ قابل انعطاف CP20
جریان: 0...1000 آمپر AC/DC
ولتاژ:0....1000 ولت AC/DC
مقاومت الکتریکی : 0...50 MΩ
ظرفیت خازن: 5 mF و فرکانس: 10 MHz
دما: 50-...1000 C
قیمت : تماس بگیرید