دور سنج CEM Tachometer

CEM Automotive Digital Multimeter ( مولتی متر دیجیتال اتوماتیو CEM )

مولتی متر های دیجیتال اتوماتیو حرفه ای نمونه گیری های مبدل A/D را با سرعت و دقت بالا تامین می کنند و همچنین داده های اندازه گیری شده را ذخیره می کنند.

AT-6

دورسنج نوری AT-6

دورسنج نوری-تاکومتر

غیر تماسی: 2...99.999 RPM

قیمت : تماس بگیرید

AT-10

دور سنچ نوری و مکانیکی AT-10

دورسنج نوری و مکانیکی – تاکومتر

غیر تماسی: 2...200000 RPM
تماسی : 2...20000 RPM
قیمت : تماس بگیرید