دیتالاگر دما و رطوبت CEM Data Logger

تسترهای شرایط محیطی (CEM Environment Test)

تسترهای محیطی پارامترهای پیرامون ما را اندازه گیری کرده و نشان می دهند.

همچنین به ما برای داشتم زندگی سالم و محیطی امن تر کمک می کند.

DT-191

دیتالاگر دما DT-191

دیتالاگر دیجیتال دما

دما: -40... 70 درجه سانتیگراد
دقت اندازه گیری: ±1 درجه سانتیگراد
زمان نمونه برداری:1دقیقه تا 1 ساعت

قیمت : تماس بگیرید

DT-172TK

دیتالاگر دما و رطوبت DT-172TK

دیتالاگر دیجیتال دما و رطوبت

دما: -40...70 درجه سانتیگراد
دقت اندازه گیری:±0.5 درجه سانتیگراد
رطوبت: 0...100 % RH
زمان نمونه برداری: 1 دقیقه ... 24 ساهت
 تماسی (همراه با پراب):-200...1370 درجه
قیمت : تماس بگیرید

DT-191A

دیتالاگر دما و رطوبت DT-191A

دیتالاگر دیجیتال دما و رطوبت

دما: -40...70 درجه سانتیگراد
رطوبت :0...100 % RH
دقت دما: ±1 درجه سانتیگراد
زمان نمونه برداری: 1 دقیق ... 24 ساعت
قیمت : تماس بگیرید