دماسنج دیجیتال CEM Digital Thermometer

تسترهای شرایط محیطی (CEM Inviroment Test)

تسترهای محیطی پارامترهای پیرامون ما را اندازه گیری کرده و نشان می دهند.

همچنین به ما برای داشتم زندگی سالم و محیطی امن تر کمک می کند.

DT-613

دماسنج تماسی دو کاناله DT-613

دماسنج تماسی 2 کاناله

دما همراه با پراب تایپ K: -50...1300 C°
دقت اندازه گیری: ±1 درجه سانتیگراد
رزولوشن:دهم اعشار

قیمت : تماس بگیرید

IR-95

دماسنج نوفذی IR-95

دماسنج نفوذی تاشو+دماسنج غیرتماسی

تماس نفوذی NTC: -50...300 °C
غیر تماسی: -40... درجه سانتیگراد280 
دقت اندازه گیری: ± درجه سانتیگراد1.0
فاصله دستگاه تا نقطه اندازه گیری: 4:1 
قیمت : تماس بگیرید

DT-131

دماسنج دیجیتالی نفوذی DT-131

دماسنج دیجیتالی نفوذی

محدوده اندازه گیری: -40...250 C°

دقت اندازه گیری:±1 C°

قیمت : تماس بگیرید

DT-161

DT-161 CEM

دماسنج دیجیتال نفوذی تاشو

محدوده اندازه گیری: -50...300 C°
دقت اندازه گیری: ±1.0 C°
مقاومت الکتریکی: 0...50 MΩ
قیمت : تماس بگیرید

DT-8891E

دماسنج تماسی چهار کاناله

دماسنج تماسی 4 کاناله 

دما(همراه با پراب تایپ K):-200...1370 °C
همراه با دماسنج لیزری
غیرتماسی/لیزری:-30...500 C
TK( ±1.5 درجه سانتیگراد
قیمت : تماس بگیرید