ضخامت سنج چیست ؟

 

برای اندازه گیری ضخامت لایه سطحی از یک ضخامت سنج پوشش (که به آن به عنوان coating thickness gauge  نیز گفته می شود) استفاده می شود. ضخامت سطحی به دلیل تأثیر آن بر فرآیند پوشش ، کیفیت و هزینه ، مهمترین اندازه گیری در صنعت پوشش است. از اندازه گیری ضخامت سطوح خشک می توان برای ارزیابی کیفیت مورد انتظار پوشش ، ظاهر و عملکرد محصول و اطمینان از مطابقت با میزبان استانداردهای بین المللی استفاده کرد.

اندازه گیری ضخامت پوشش سطحی که قصد صدمه به آن را نداریم به وسیلهضخامت سنج های دیجیتال  می تواند بر روی سطوح فلزی مغناطیسی یا سطوح فلزی غیر مغناطیسی مانند استیل ضدزنگ یا آلومینیوم انجام شود. ضخامت سنج های دیجیتال برای اندازه گیری ضخامت پوشش روی بسترهای فلزی ایده آل هستند. القاء الکترومغناطیسی برای پوششهای غیر مغناطیسی روی بسترهای آهنی مانند فولاد استفاده می شود ، در حالی که از اصل جریان Eddy برای پوششهای غیر رسانا بر روی بسترهای فلزی غیر آهنی استفاده می شود.

انواع ضخامت سنج :

 

ضخامت سنج سطح مکانیکی

محدوده اندازه گیری ضخامت سنج مکانیکی کمتر است اما هزینه استفاده از آن مقرون به صرفه تری را ارائه می دهد. ضخامت سنج های روکش مکانیکی برای کار در مناطق پرخطر مانند درجه حرارت بالا یا اتمسفرهای قابل اشتعال ، در زیر آب و یا در جایی که خطر انفجار زیاد است مناسب است و با استفاده از یک ابزار الکترونیکی قابل تحریک است.

 

ضخامت سنج سطح دیجیتال

محدوده  ضخامت سنج های سطح،از نوع دیجیتال دیجیتال،به طور خاص طراحی شده است تا اندازه گیری ضخامت پوشش را بسیار دقیق ، قابل اعتماد و قابل تکرار در تقریباً هر بستر ، اعم از آهنی و غیر آهنی ارائه دهد.این امر سبب شده تا کیفیت و دقت آنها از قیمتشان پیشی گیرد و هموارهاز محصولات پر فروش باشند.

در ادامه میتوانید با مشاهده محصولات cem و نیز با مشاوره با کارشناسان فروش ما،خریدی مطابق با نیاز خود داشته باشید

DT-150

ضخامت سنج رنگ DT-150

ضخامت سنج رنگ و پوشش بر پایه فلز 

قابلیت اندازه گیری:
رنج اندازه گیری: 0...2 mm
F/N: ±0.1 mmm
قیمت : 13,200,000 ریال

DT-157H

ضخامت سنج رنگ

ضخامت شنج رنگ و پوشش بر پایه فلز  

با سنسور مجزا
محدوده اندازه گیری: 0...2000 um
دقت اندازه گیری: ±0.1 um
قیمت : 60,500,000 ریال

DT-157

ضخامت سنج رنگ DT-157

ضخامت سنج رنگ و پوشش بر پایه فلز 

محدوده اندازه گیری: 0...200 um
دقت اندازه گیری:±0.1 um

قیمت : 46,500,000 ریال

DT-156

ضخامت سنج رنگ

ضخامت سنج رنگ و پوشش بر پایه فلز 

قابلیت اندازه گیری:
 رنج اندازه گیری: 0...1350 Um 
دقت اندازه گیری:± um 0.1  N/F
قیمت : 36,000,000 ریال