RF DT-8869H

راهنمای استفاده از دستگاه DT-8869H   ●معرفي: اين دستگاه توانايي اندازه گيري دماي سطوح اجسام بدون نياز به تماس با آن ها تنها با فشردن يك دكمه را دارد.ليزر تعبيه شده در دستگاه باعث افزايش دقت اندازه گيري آن براي محاسبه دماي هدف مي شود.مزيت اين دستگاه سهولت و كاربرد بسيار آن مي باشد،به ويژه…