“تصویربردار حرارتی”

” ترموویژن چیست و عملکرد آن چگونه است ”   یک دوربین ترموگرافی (یا دوربین مادون قرمز) نور مادون قرمز (حرارت) را که برای چشم انسان غیرقابل دیدن نیست ، تشخیص می دهد. این ویژگی باعث می شود این دوربین ها برای انواع کاربردها از جمله امنیت ، نظارت و کاربردهای نظامی و صنعتی فوق…