RF DT-8920

راهنمای استفاده از دستگاه DT-8920   ●معرفي: فشارسنج 8920-DT با قابليت اندازه گيري فشاربه صورت تفاضلي و همچنين اندازه گيري سرعت باد است.محدوده اندازه گيري فشار از 0 تا 5000 پاسكال(Pa (و محدوده اندازه گيري سرعت هوا در بازه 1 تا 80 متر بر ثانيه(s/m (مي باشد.همچنين اين دستگاه قابليت اندازه گيري سرعت باد، فشار…