RF DT-8894

راهنمای استفاده از دستگاه DT-8894   ●مقدمه: دستگاه 8894-DT علاوه بر سنجش ميزان سرعت باد،قادر به اندازه گيري جريان هوا(flow Air،(دماي هوا و نيز سنجش دماي سطوح اجسام(تا دماي C°500 ( با استفاده از امواج مادون قرمز مي باشد. اين دستگاه قابليت نمايش همزمان ميزان جريان هوا يا سرعت باد با دما را داراست. ●گستره…

“سرعت سنج باد”

سرعت سنج باد چیست ؟   آنمومتر(سرعت سنج باد) دستگاهی است که برای اندازه گیری سرعت و جهت باد استفاده می شود. همچنین یک وسیله ثابت متداول ایستگاه هواشناسی است. این اصطلاح از واژه یونانی anemos گرفته شده است ، به معنی باد ، و برای توصیف هر ابزار سنجش سرعت باد مورد استفاده در…