RF DT-8880

راهنمای استفاده از دستگاه DT-8880    معرفی : اين دستگاهساختار بادوام و با كيفيت كه در صورت استفاده مناسب دارايطول عمر زيادي مي باشد. براي استفاده مناسب و صحيح از دستگاه خواهشمنديم كه قبل از كار با دستگاه با نحوه كار صحيح با دستگاه آشنا شويد. ●ويژگي ها: 1-داراي سنسور حرارتي براي تشخيص سرعت و…