راهنمای استفاده از دستگاه DT-8880

 

 معرفی :

اين دستگاهساختار بادوام و با كيفيت كه در صورت

استفاده مناسب دارايطول عمر زيادي مي باشد.
براي استفاده مناسب و صحيح از دستگاه خواهشمنديم كه قبل از
كار با دستگاه با نحوه كار صحيح با دستگاه آشنا شويد.
●ويژگي ها:
1-داراي سنسور حرارتي براي تشخيص سرعت و همچنين قادر به
تشخيص دماي محيط مي باشد.
2-طراحي باريك سنسور تشخيص(پراب)
3-پاسخگويي سريع واندازه گيري دقيق
4-امكان نمايش و ذخيره حداقل و حداكثر داده اندازه گيري شده
5-داراي ريزپردازنده كه باعث افزايش دقت اندازه گيري،كارايي
هاي ويژه و متنوعي مي شود.
6-نمايش همزمان سرعت باد و دماي محيط
7-امكان ثابت نگه داشتن داده Hold Data
8-امكان اندازه گيري سرعت باد در 4 واحد اندازه گيري متفاوت
گيري اندازه واحد دو نيز و m/s, km/h ,ft/min ,knots
F,°C °براي نمايش دما

●موارد استفاده:
1-آزمايش هاي محيطي
2-دستگاه هاي حامل جريان باد،هود ها،فن ها،موتورها
3 -كوره ها
4-يخچال ها
5 -كابين اسپري رنگ ها

●مشخصات فني دستگاه:

دما:

●نحوه كار:
قبل از روشن كردن دستگاه ابتدا پراب دستگاه را متصل كنيد
سپس دستگاه روشن كنيد. معمولا 8 ثانيه طول مي كشد تا
دستگاه آماده به كار شود.
پس از اتمام اين زمان دستگاه سرعت باد و دماي محيط را اندازه
گيري مي كند. در صورتي كه به هر دليلي اتصال پراب به دستگاه
به درستي صورت نگيرد نمايشگر دستگاه ”—-” را نشان مي دهد.
:Direction of the sensor head●
براي پيدا كردن راس سنسور در بالاي آن يك علامت وجود
دارد.هنگامي كه اندازه گيري مي كنيد،اين علامت در خلاف جهت
باد باشد.

●نمايشگر


1 -باتري دستگاه ضعيف است.
2 -لاين اول اعداد نمايشگر مربوط به ,velocity air
recording data and time
3-واحد سرعت باد(velocity air(4 -لاين دوم نمايشگر
5 -اعداد مربوط به دما (Temperature-(جريان هوا air(
air velocity و flow)
6 -ثبت(ركورد كردن) حداقل يا حداكثر داده
به multi-point mean calculation in time نماد- 7
معناي محاسبه چندگانه در بازه يك بازه زماني
8-قابليت calculation mean فعال است.

9-علامت time in calculation mean محاسبه در يك بازه
زماني
The multiple of secondly display data-10
Flow unit-11
12-واحد جريان هوا(unit flow(
13-واحد جريان (باد)گذرنده از سطح
The multiple of primary display data -14
(auto-power-off) خودكار شدن خاموش-15
16 -نمايشگرزمان(دقيقه و ثانيه)
17-ثابت ماندن داده(Hold data(
18-تنظيمات

 

●تنظيمات:
براي وارد شدن به تنظيمات مربوط به ,area Flow, unit area
mode sleep ويا خروج از تنظيمات دكمه Setup را كمي نگه
داريد.
در اين جا تنظيمات مربوط به سه آيتم ,unit area chose
.دارد وجود change flow area, auto-power-off


دكمه setup را نگه داشته تا وارد تنظيمات شويد. دكمه هاي
و يا فشار دهيد تا در لاين دوم نمايشگر تنظيمات area را
نمايش دهد.
سپس دكمه Enter را فشار دهيد،در اين هنگام عدد مربوط به
Area شروع به چشمك زدن مي كنيد سپس مي توانيد با دكمه
هاي unit نقطه(اعشار) مربوط به اين عدد تغيير دهيد پس از
تعيين اعشار بار ديگر Enter را فشار دهيد در اين هنگام اولين
رقم از سمت راست شروع به چشمك زدن كرده و شما مي توانيد

ا دكمه هاي unit اين عدد را از 0 تا 9)به جز آخرين رقم) تغيير
دهيد و در نهايت براي تاييد تغييرات اعمال Enter فشار دهيد.

●mode off-power-Auto:وارد تنظيمات شده،دكمه هاي بالا
و يا پايين بزنيد تا عبارت SLP در بالاي صفحه نمايش داده شود،
Enter را بزنيد دوباره با دكمه بالا و يا پايين آن را فعال و يا غير
فعال كنيد در نهايت براي تاييد Enter را فشار دهيد و براي خروج
Setup را نگه داريد.

:MAX/MIN●
هنگامي كه دكمه MIN/MAX دستگاه شروع به ركورد و ثبت
كردن حداقل و حداكثر داده اندازه گيري شده (از زماني كه شما
دكمه را فشار مي دهيد تا زماني كه از حالت ركورد كردن خارج
مي شويد) مي كند.
هر زمان تصميم به مشاهده حداقل و يا حداكثر داده اندازه گيري
داشتيد،دكمه MIN/MAX را فشار دهيد دستگاه maximum
و minimum داده هاي اندازه گيري شده از زمان ركورد كردن
به شما نمايش مي دهد.

براي خارج شدن از ركورد دكمه MIN/MAX چند ثانيه نگه
داريد.

●تعويض باتري:
هنگام تعويض باتري حتما بايد دستگاه را خاموش نماييد و سپس
كاور باتري را باز نموده و باتري جديد را جايگزين كنيد. همچنين
اگر قصد استفاده از باتري را نداريد مي توانيد از آداپتور براي روشن
نمودن دستگاه استفاده كنيد. محل اتصال كابل USB و آداپتور
دستگاه در كنار LCD دستگاه توسط يك كاور سياه رنگ پوشانده
شده است.