RF DT-5300B

راهنمای استفاده از دستگاه DT-5300B   ●مقدمه: دستگاه ديجيتالي 5300B-DT به منظور اندازه گيري مقاومت زمين و مقاومت مايعات و ديگر مقاومت ها و نيز اندازه گيري ولتاژ هاي DC و AC مي باشد.اين دستگاه كاربرد گسترده اي در صنعت،شبكه هاي مخابراتي و سيستم هاي كشش الكتريكي .دارد) electrical traction systems) به منظور استفاده بهتر…

“ارت سنج”

ارت سنج چیست؟   ابزاری است که برای اندازه گیری مقاومت زمین استفاده می شود و به عنوان ارت تستر شناخته می شود. تمام تجهیزات سیستم نیروگاهی در تاسیسات از طریق الکترود به زمین وصل می شوند. زمین از تجهیزات و پرسنل در برابر جریان ناخواسته محافظت می کند. مقاومت زمین بسیار کم است. خطای…