راهنمای استفاده از دستگاه DT-5300B

 

●مقدمه:
دستگاه ديجيتالي 5300B-DT به منظور اندازه گيري مقاومت زمين و
مقاومت مايعات و ديگر مقاومت ها و نيز اندازه گيري ولتاژ هاي
DC و AC مي باشد.اين دستگاه كاربرد گسترده اي در
صنعت،شبكه هاي مخابراتي و سيستم هاي كشش الكتريكي
.دارد) electrical traction systems)
به منظور استفاده بهتر از دستگاه و همچنين آگاهي از نكات ايمني
هنگام كار توصيه مي شود قبل از شروع كار با دستگاه،دفترچه
راهنماي آن را مطالعه نماييد.
●نكات ايمني:
1-براي جلوگيري از آسيب رسيدن به دستگاه لطفا از اندازه گيري
پارامتر هايي كه خارج از محدوده اندازه گيري دستگاه مي باشند
خودداري نماييد.از دستگاه مطابق انچه در دفترچه راهنماي آن
ذكر شده،استفاده نماييد.
2-در صورت بروز هر گونه خرابي و آسيب به تجيهزات دستگاه از
آن استفاده نكنيد.

3-هنگام كار با دستگاه به ويژه زماني كه با ولتاژ هاي
بالاي60VDC و يا RMS 30V سرو كار داريد تمامي موارد ايمني
لازم براي جلوگيري از شوك گرفتگي الكتريكي رعايت كنيد.
4-قبل از اندازه گيري مقاومت لطفا تمامي ولتاژ ورودي در مدار را
قطع نماييد زيرا در صورت وجود داشتن هر گونه ولتاژ در مقاومت
هدف شما قبل از متصل كردن دستگاه باعث بروز آسيب به آن
خواهد شد.
5-نماد باتري نشانگر ضعيف بودن باتري دستگاه مي باشد،در
صورت مشاهده كاور باتري دستگاه را باز نموده و اقدام به تعويض
باتري كنيد.

●مشخصات الكتريكي و فني دستگاه:

Earth resistance range: 20ꭥ,200ꭥ,2000ꭥ
Display: Large LCD with dual display
Multimeter function range: 200kꭥ,750VAC,1000VDC
Sampling Rate: 2.5 times per second
Zero Adjustment: Automatic adjustment
over Range Indicator: Number 1 of highest digit is displayed
Low Battery Indication: The is displayed when the
battery voltage drops below the operating voltage.
Operating Temperature: 0°C to 40°C (32°F to 104°F) and

Humidity below 80% RH

Storage Temperature: -10°C to 60°C (14°F to 140°F) and
Humidity below 70% RH
Power Source: 6*1.5V “AA” battery or Equivalent(DC9V)
Dimension: 200(L) *92(W)*50(H) mm
Accessories: 4 sets test keys, 4pcs iron rods,6pcs battery,
Carrying case, manual

 

●خاموش شدن خودكار:
براي صرفه جويي در مصرف باتري دستگاه بعد از 15 دقيقه بلااستفاده
خاموش مي شود. براي روشن كردن دوباره دستگاه ابتدا دستگاه را بر روي
OFF سوئيچ كرده و سپس بر روي حالت مورد نظر خود سوئيچ نماييد.

●معرفي دستگاه:

1
Data Hold دكمه-2
3-دكمه تنظيم صفر
4-دكمه نور پس زمينه
5-دكمه تست
6-سوئيچ دستگاه
V Ω C جك ورودي محل-7
P جك-8
COM E جك-9
10-قلاب
11-كاور باتري

●نحوه كار:
1 -دكمه HOLD :دكمه Hold Data داده اندازه گيري شده
توسط دستگاه در هر زماني كه شما آن را فشار دهيد بر روي صفحه
نمايشگر دستگاه ثابت مي كند.براي خارج از حالت HOLD و ادامه
اندازه گيري بار ديگر همين دكمه را فشار دهيد.
2-دكمه نور پس زمينه(light Back :(براي روشن كردن نور پس
زمينه دستگاه دكمه را فشار دهيد.نور پس زمينه دستگاه
پس از 15 ثانيه خاموش خواهد شد.

Measurement of effective resistance of earth ●
:electrode
روش دقيق اندازه گيري resistance Earth
ابتدا دكمه تنظيم صفر (Zero ADJ (را فشار داده و سپس دكمه
تست را فشار دهيد.دستگاه را بر روي voltage Earth سوئيچ
نماييد.

زماني كه دستگاه را بر روي voltage Earth سوئيچ
كرديد،عبارت “Voltage Earth “بر روص صفحه نمايش داده
مي شود.سپس كابل تست سبز،زرد و قرمز را به پايانه هاي E،P و
C وصل نماييد.سيم هاي زرد و قرمز را به به ميخ هاي آهني و

سيم سبز را به صفحه الكترود متصل كنيد.(مطابق شكل زير)
سپس دستگاه را بر روي يك محدوده اندازه گيري مناسب سوئيچ
كرده و اقدام به اندازه گيري كنيد. لازم به ذكر است كه فاصله
مندرج شده در شكل دقت فرماييد.

●روش ساده تر براي اندازه گيري
:Earth resistance
اين روش مناسب براي مواقعي است كه مقاومت زمين بيشتر از
ꭥ10 باشد و يك مقاومت تقريبي را به شما در حالت دو سيم ارائه
مي دهد.
دستگاه را بر روي voltage Earth سوئيچ كرده و دكمه تست را
فشار دهيد.سپس ابتدا دستگاه را بر روي 200Ω سوئيچ كنيد.
اگر مقاومت نشان داده شده توسط دستگاه (MSD”(1 “نمايش
داده شد آنگاه دستگاه را بر روي 2000Ω سوئيچ نماييد.
عدد نشان داده شده توسط دستگاه (Rx (يك مقاومت تقريبي مي
باشد.
براي اتصال كوتاه خارجي همانند ترمينال هاي P و C نيست،اين
ترمينال ها با استفاده از هدايت هاي آزمايش شده براي اندازه گيري
ساده مورد استفاه قرار ميگيرند.
براي فهم بهتر اندازه گيري به اين روش به شكل زير دقت فرماييد.

●اندازه گيري ولتاژ هاي DC و AC :
براي اندازه گيري دستگاه را بر روي يكي از حالات 1000V
(—)DC و يا (~) 750VAV سوئيچ نماييد.كابل تست ليد
سياه را به پايانه COM و كابل تست ليد قرمز را Test Red(
(Lead را به ورودي V وصل نماييد. سر كابل تست سياه را به
قسمت منفي جريان و سر كابل قرمز را به قسمت مثبت جريان متصل نماييد

و سپس ولتاژ اندازه گيري شده توسط دستگاه را بخوانيد.
●زماني كه ولتاژ اندازه گيري توسط دستگاه كوچكتر از صفر باشد
دستگاه اين ولتاژ را با علامت منفي نشان خواهد داد.

:200kΩ Resistance Tester●
دستگاه را بر روي 200kΩ سوئيچ نماييد،كابل تست ليد سياه را
به پايانه COM و كابل تست ليد قرمز را به پايانه V متصل كنيد.
سپس سر ديگر را كابل ها را بر روي قسمت حاوي جريان بگذاريد.
●بهتر است قسمت هاي ديگر حاوي جريان را قطع نماييد تا اندازه
گيري بهتري توسط دستگاه صورت بگيرد و در اندازه گيري مقاومت
بخش هدف اختلال ايجاد نكند.