RF DT-3355

راهنمای استفاده از دستگاه DT-3355   نكات ايمني: 1 -در تمامي مواقع كار با دستگاه،توجه ويژه به ايمني و امينت دستگاه براي حفظ سلامت شما ضروري است. 2 -هر محدوده اي ازاندازه گيري دستگاه شرايط خاص محيطي مربوط خود را داراست،لطفا هنگام اندازه گيري با دستگاه به آن شرايط توجه كنيد. 3-به نكات ايمني درج…

“ارت سنج”

ارت سنج چیست؟   ابزاری است که برای اندازه گیری مقاومت زمین استفاده می شود و به عنوان ارت تستر شناخته می شود. تمام تجهیزات سیستم نیروگاهی در تاسیسات از طریق الکترود به زمین وصل می شوند. زمین از تجهیزات و پرسنل در برابر جریان ناخواسته محافظت می کند. مقاومت زمین بسیار کم است. خطای…