RF DT-3347

راهنمای استفاده از دستگاه DT-3347   تذكرات و نكات ايمني: 1-لطفا قبل از استفاده از دستگاه با كارايي آن به طور كامل آشنا بوده و از كار با دستگاه توسط افراد بي اطلاع و بي تجربه خودداري شود. 2 -از دستگاه مطابق با كاربري آن استفاده شده و از هر گونه انجام عمليات خارج از…

کلمپ متر و جزِئیات آن

کلمپ متر چیست؟   کلمپ متر  یک ابزار تست الکتریکی است که یک مولتی متر دیجیتال پایه را با یک سنسور جریان ترکیب می کند. گیره ها جریان را اندازه گیری می کنند. پروب ها ولتاژ را اندازه می گیرند. داشتن یک فک حلقوی در یک متر برق ، به تکنسین ها اجازه می دهد تا…