راهنمای استفاده از دستگاه DT-3347

 

تذكرات و نكات ايمني:
1-لطفا قبل از استفاده از دستگاه با كارايي آن به طور كامل آشنا
بوده و از كار با دستگاه توسط افراد بي اطلاع و بي تجربه
خودداري شود.
2 -از دستگاه مطابق با كاربري آن استفاده شده و از هر گونه
انجام عمليات خارج از محدوده كاربري دستگاه خودداري شود در
غير اين صورت باعث بروز آسيب به دستگاه و خسارت خواهد
شد.
3 -از اندازه گيري ولتاژ و يا جريان بيش از حد مشخص شده
براي دستگاه خودداري نماييد.
4 -هنگامي كه دست شما خيس و يا مرطوب است از كار با
دستگاه اجتناب نماييد وقبل از استفاده از دستگاه آن را خشك
كنيد.
5-هنگام كار با دستگاه از بسته بودن كاور باتري آن اطمينان
حاصل كنيد.

6-قبل از استفاده و كار با دستگاه از سالم بودن تمامي اجزاي آن
و كابل هاي تست اطمينان حاصل كنيد،در صورت بروز هر گونه
عيب و نقض اعم از شكستگي،ترك خوردگي و… از استفاده از
دستگاه خودداري نماييد.
7 -زماني كه نماد باتري در صفحه دستگاه نمايش داده
شود،نياز است كه باتري دستگاه تعويض شود،براي تعويض باتري
دستگاه بايد ابتدا كابل تست دستگاه را از آن جدا نموده و
دستگاه را خاموش كنيد سپس اقدام به تعويض باتري نماييد.
همچنين توصيه مي شود كه اگر از دستگاه براي مدت طولاني
استفاده نمي كنيد،باتري آن را خارج كنيد.
8-از استفاده از دستگاه ر معرض نور مستقيم خورشيد،محيط
هايي با دماي بسيار بالا و محيط هاي مرطوب اجتناب كنيد.
9-براي تميز كردن دستگاه از هيچ نوع مواد شوينده و… استفاده
نكنيد،براي تميز كردن دستگاه از يك پارچه نرم وخشك استفاده
كنيد.
10-اندازه گيري بيش از محدوده معين شده در دستگاه علاوه بر
آسيب رساندن به دستگاه باعث بروز خسارات جاني خواهد شد.

ويژگي هاي دستگاه:
1-داراي استاندارد بين المللي III CAT IEC61010
Pollution degree 2 نيز و 600V/CAT II 1000V
2-قابليت خاموش شدن خودكار پس از 20 دقيقه
3-قابليت ثبت و خواندن بيشترين و كمترين داده اندازه گيري
(Peak Hold button)ش

●نحوه اندازه گيري جريان DC :
با توجه به ميزان حدودي جريان هدف،دستگاه را بر روي يكي از
حالت هاي 1000A,400A,40A سوئيچ نماييد.
سپس دكمه ZERO DC را فشار دهيد،با فشار دادن اين دكمه
علامت بر روي صفحه ظاهر مي شود.
سپس كلمپ دستگاه را باز نموده و شروع به اندازه گيري جريان
هدف نماييد.

●ممكن است هنگامي كه جريان عبوري از هدف
بسيار بزرگ باشد،دستگاه شروع به بوق زدن كند،اين فرآيند
كاملا طبيعي بوده و دستگاه عمليات اندازه گيري را انجام خواهد
داد.

●اندازه گيري جريان AC :
با توجه به ميزان حدودي جريان هدف،دستگاه را بر روي يكي از
حالت هاي 1000A,400A,40A سوئيچ نماييد.
سپس دكمه MODE را فشار داده و دستگاه را در حالت AC
range current قرار دهيد.
كلمپ دستگاه باز نموده و سيم هدف درون قرار دهيد.

●ممكن است هنگامي كه جريان عبوري از هدف بسيار بزرگ
باشد،دستگاه شروع به بوق زدن كند،اين فرآيند كاملا طبيعي
بوده و دستگاه عمليات اندازه گيري را انجام خواهد داد.
●با فشار دادن دكمه PEAK دستگاه شروع به ثبت پيك داده
هاي ماكزيمم و مينيمم خواهد كرد. در ادامه درمورد عملكرد اين
دكمه توضيحات بيشتري خواهيم داد.

●لازم به ذكر است هنگام اندازه گيري خازن، بايد آن را
دشارژ(discharged (نموده و يا اگر در مداري قرار دارد،اتصال
مدار را با منبع قطع نماييد. سپس اقدام به اندازه گيري مقاومت
نماييد.براي دشارژ كردن ابتدا دستگاه را در حالت DC
voltage قرار دهيد و دو سر كابل را به خازن متصل كنيد تا از
دشارژ آن اطمينان حاصل كنيد و سپس اقدام به اندازه گيري
ظرفيت نماييد.

دستگاه را بر روي temp سوئيچ نماييد.دستگاه به طور پيش
فرض در حالت اندازه گيري دما بر حسب درجه سانتي گراد قرار
خواهد گرفت. ترموكوپل دستگاه را به مبدل مخصوصي(اين مبدل
جز لوازم جانبي دستگاه مي باشد)متصل نموده و سپس مبدل را
دستگاه را به پايانه هاي COM و temp متصل
كنيد،انتهاي مبدل نيز داراي دو رنگ قرمز و مشكي بوده و آن را
متناظر با رنگ ها به پايانه دستگاه متصل نماييد. سپس اقدام به
اندازه گيري دماي هدف نماييد.
●با فشار دادن دكمه مود مي توانيد دماي اندازه گيري شده را بر
حسب درجه فارنهايت نيز مشاهده كنيد.

●توضيح عملكرد دكمه هاي HOLD و PEAK :
1-HOLD :براي ثابت نگه داشتن داده اندازه گيري شده در
لحظه اي كه شما اين دكمه را فشار دهيد.زماني كه شما دكمه
HOLD فشار دهيد دستگاه بوق زده و “HOLD “بر روي صفحه
دستگاه نمايش داده مي شود. براي خارج شدن از حالت
Hold Data بار ديگر همين دكمه را فشار دهيد دستگاه بوق
زده و شروع به ادامه اندازه گيري مي كند.
2-PEAK:دكمه PEAK براي نشان داده بيشترين و يا كمترين
داده اندازه گيري توسط دستگاه مي باشد.زماني كه شما اين
دكمه را فشار دهيد دستگاه بوق زده “MAX P “را نمايش مي
دهد،در اين حالت دستگاه پيك ماكزيمم و اگر بار ديگر اين
دكمه را فشار دهيد دستگاه بوق زده و “MIN P “را نمايش داده
و پيك مينيمم را به شما نمايش مي دهد.
براي خارج شدن از اين حالت دكمه PEAK را سه ثانيه نگه
داريد.دستگاه بوق زده و شروع به اندازه گيري مي كند.

●نور پس زمينه:
براي روشن كردن نور پس زمينه دكمه چند ثانيه نگه
داريد،همچنين براي خاموش كردن نور پس زمينه بار ديگرهمين
دكمه را فشار دهيد.
●حالت خاموش شدن خودكار: دستگاه بعد از بيست
دقيقه بلا استفاده خاموش مي شود،براي روشن كردن دستگاه يا
سوئيچ دستگاه را چرخانده و يا يكي از دكمه هاي دستگاه را
فشار دهيد،اما حواستان به اين باشند براي اين كار نبايد كابل
هاي تست به دستگاه متصل باشند.