“صوت سنج”

صوت سنج چیست؟    از صوت سنج برای اندازه گیری های صوتی (صدایی که از طریق هوا عبور می کند) استفاده می شود. معمولاً یک ابزار دستی با میکروفون است. بهترین نوع میکروفون برای صوت سنج میکروفون کندانسور است که دقت را به صورت پایدار و اطمینان بالا ارائه می کند. دیافراگم میکروفون به تغییرات…