“آسیلوسکوپ”

آسیلوسکوپ چیست ؟   یک اسیلوسکوپ ، که قبلاً به آن اسیلوگراف گفته می شد ،و به طور غیر رسمی به عنوان دامنه شناخته می شد ، CRO (برای اسیلوسکوپ پرتوی کاتدی) ، یا DSO (برای جدیدترین اسیلوسکوپ ذخیره سازی دیجیتال) ، نوعی ابزار تست الکترونیکی است. که به صورت گرافیکی ولتاژهای مختلف سیگنال را…