“متر لیزری”

متر لیزری چیست ؟ فاصله سنج لیزری وسیله ای ایده آل برای اندازه گیری فاصله بدون نوارهای حلقه ای یا سیستم اندازه گیری فاصله چرخ است. اندازه گیری فاصله لیزر PCE به بالاترین استانداردهای صنعت برای وضوح و دوام ساخته شده است. از متر لیزری برای تعیین دقیق فاصله یک شی یا دهانه بدون تماس…