تشعشع سنج رادیواکتیو

تشعشع سنج رادیواکتیو چیست؟   مقدمه ای برای ردیاب های تشعشع:  برای کسانی که با تشعشعات سر و کار دارند و یا اطراف آن کار می کنند ، یکی از مهمترین عوامل آگاهی از میزان انتشار تشعشع در اطراف است. این امر در درجه اول با استفاده از انواع مختلف آشکارسازهای تشعشع حاصل می شود.…