RF DT-5500

راهنمای استفاده از دستگاه DT-5500   ● نكات ايمني: لطفا قبل از شروع كار با دستگاه اطلاعات و نكات ايمني مربوط به آنرا با دقت مطالعه فرماييد. 1 -براي جلوگيري از آسيب رسيدن به دستگاه از وارد شدن سيگنالي كه از بيش از حد مجاز ماكزيمم مندرج شده در دستگاه تجاوز نكند. 2 -اگر احتمال…