“دیتالاگر”

دیتالاگر چیست ؟   دیتالاگر (دستگاه ثبت و ذخیره داده) دستگاه های الکترونیکی هستند که به طور خودکار پارامترهای محیطی را با گذشت زمان کنترل و ضبط می کنند و امکان سنجش ، مستند سازی ، تجزیه و تحلیل شرایط را فراهم می کنند.دیتالگر  شامل یک سنسور برای دریافت اطلاعات و تراشه کامپیوتری برای ذخیره…