“ضخامت سنج”

ضخامت سنج چیست ؟   برای اندازه گیری ضخامت لایه سطحی از یک ضخامت سنج پوشش (که به آن به عنوان coating thickness gauge  نیز گفته می شود) استفاده می شود. ضخامت سطحی به دلیل تأثیر آن بر فرآیند پوشش ، کیفیت و هزینه ، مهمترین اندازه گیری در صنعت پوشش است. از اندازه گیری…