“مولتی متر”

مولتی متر چیست؟   مولتی متر ،که به عنوان ولت-اهم متر نیز شناخته می شود ، یک ابزار سنجش دستی است که برای اندازه گیری ولتاژ الکتریکی ، جریان (آمپر) ، مقاومت و سایر مقادیر استفاده می شود. مولتی متر در دو مدل آنالوگ و دیجیتال طراحی شده است. برای همه چیز از آزمایش های…