RF DT-8851

راهنمای استفاده از دستگاه DT-8851   ●شرايط محيطي: 1 -ارتفاع كمتز از2000متر 2-رطوبت مورد نظر: حداكثرRH%90 0-40°C :كار دماي-3 ● دستگاه پيش روي شما براي انواع پروژه هاي صوتي،كنترل كيفيت،جلوگيري از بيماري و درمان آن و هر نوع از اندازه گيري ميزان صداي محيطي طراحي شده است. ●لوازم همراه دستگاه: 1 -يك CD نصيب نرم…

“صوت سنج”

صوت سنج چیست؟    از صوت سنج برای اندازه گیری های صوتی (صدایی که از طریق هوا عبور می کند) استفاده می شود. معمولاً یک ابزار دستی با میکروفون است. بهترین نوع میکروفون برای صوت سنج میکروفون کندانسور است که دقت را به صورت پایدار و اطمینان بالا ارائه می کند. دیافراگم میکروفون به تغییرات…