“سرعت سنج باد”

سرعت سنج باد چیست ؟   آنمومتر(سرعت سنج باد) دستگاهی است که برای اندازه گیری سرعت و جهت باد استفاده می شود. همچنین یک وسیله ثابت متداول ایستگاه هواشناسی است. این اصطلاح از واژه یونانی anemos گرفته شده است ، به معنی باد ، و برای توصیف هر ابزار سنجش سرعت باد مورد استفاده در…