“ارت سنج”

ارت سنج چیست؟   ابزاری است که برای اندازه گیری مقاومت زمین استفاده می شود و به عنوان ارت تستر شناخته می شود. تمام تجهیزات سیستم نیروگاهی در تاسیسات از طریق الکترود به زمین وصل می شوند. زمین از تجهیزات و پرسنل در برابر جریان ناخواسته محافظت می کند. مقاومت زمین بسیار کم است. خطای…