کلمپ متر و جزِئیات آن

کلمپ متر چیست؟   کلمپ متر  یک ابزار تست الکتریکی است که یک مولتی متر دیجیتال پایه را با یک سنسور جریان ترکیب می کند. گیره ها جریان را اندازه گیری می کنند. پروب ها ولتاژ را اندازه می گیرند. داشتن یک فک حلقوی در یک متر برق ، به تکنسین ها اجازه می دهد تا…