ویژگی ها:

اندازه گیری غلظت گاز اکسیژن O2 از 1 تا 30% درصد حجمی

اندازه گیری غلظت گاز منوکسید کربن CO از 0 تا 1000PPM

اندازه گیری غلظت دی اکسید کربن CO2 از 0 تا 9999PPM

اندازه گیری دما محیط در بازه 0 تا 50 درجه سانتیگراد

اندازه گیری رطوبت نسبی در بازه 0 تا 100% RH

تنظیم هشدار برای گذر مقادیر غلظت از میزان معین شده توسط کاربر

قابلیت ثبت مقادیر MIN / MAX در حافظه داخلی دستگاه

GD-3803

آنالایزر گاز دیجیتالی با کیفیت مدل CEM GD-3803 با قابلیت اندازه گیری میزان غلظت گازهای منوکسید کربن ، دی اکسید کربن ، اکسیژن به صورت سنس دیجیتالی و اندازه گیری دما و رطوبت نسبی محیطی به صورت آنلاین ، دارای 7 کلید کاربری برای سهولت در انجام اندازه گیری از ویژگی های بارز آنالایزر گاز سی ای ام مدل CEM GD-3803 می باشد.