ویژگی ها:

تماسی (همراه با پراب تایپ– 100 ~ 1370OC: )K

غیر تماسی / لیزری :– 20 ~ 500OC

رطوبت نسبی :0 ~ 100 % RH ,± %2 RH

نقطه شبنم :– 30 ~ 100OC

دمای مرطوب :0 ~- 80OC

فاصله دستگاه تا نقطه اندازه گیری :30 : 1

نمایش همزمان دما و رطوبت نسبی

چراغ پس زمینه نمایشگر

حافظه مینیمم / ماکزیمم /Holdمقادیر

کاربری آسان

همراه با کیف حمل

لوازم جانبی همراه : باتری 9 ولتی ، پراب دمای تیپ k، کیف حمل

DT-8896

رطوبت سنج و دماسنج چند منظوره (دما تماسی و غیرتماسی – رطوبت نسبی- نقطه شبنم – دمای مرطوب) محیطی ارزان قیمت مدل CEM DT-8896 دستگاهی جهت اندازه گیری رطوبت نسبی محیط تا 100% RH و اندازه گیری دمای لیزری تا 500  درجه سانتیگراد می باشد.