محدوده اندازه گیری :

 

صوت :35 ~ 130 dB )A/C)

فرکانس صوت :31.5 Hz تا 8 KHz

ویژگی ها:

پیچ تنظیم کالیبره

AC=1 Vrms , DC=10 mv / dBخروجی آنالوگ

اندازه گیری به دو روش سریع ( 125میلی ثانیه) و آهسته ( 1ثانیه)

همراه با کیف حمل- نرم افزار و کابل اتصال به کامپیوترUSB interface

چراغ پس زمینه نمایشگر

حافظه مینیمم / ماکزیمم /Holdمقادیر

DT-8851

صوت سنج های DT-8851/8852 برای پروژه های تست صدا، کنترل کیفیت، پیشگیری و درمان بیماری و کاربردهای مختلف اندازه گیری صداهای محیطی طراحی شده است. این دستگاه برای اندازه گیری صدا در کارخانه ها، مدارس، دفاتر، کنترل ترافیک، منازل و غیره کاربرد دارد.

پذیرفته شده کلاس 2 استاندارد IEC61672-1  و محدوده اندازه گیری   35 – dB(A/C)  130 و فرکانس صوت از 31.5 HZ تا 8 KHZ