ویژگی ها:

قابلیت اندازه گیری:
محدوده کالیبراسیون :
℃ 33 ~ 300
دقت کالیبراسیون : ℃ ±0.5 ℃ @ 200 ℃،±1 ℃ @300

دقت دمای پایداری :℃±0.5
دیگر قابلیت ها :
ورودی ترموکوپل با قطرهای مختلف به طول حداکثر
100mm
مدت زمان حداکثر گرم شدن: 10دقیقه
مدت زمان حداکثر سرد شدن: 10دقیقه
مدت زمان تثبیت دما : 5 دقیقه
تغذیه: 
230 ولت AC

قطر صفحه هدف گیری:57mm
مدت زمان حداکثر گرم شدن : 40دقیقه
مدت زمان حداکثر سرد شدن : 45دقیقه
تغذیه: 
230ولتAC

BX-150

کالیبراتور ترموکوپل BX-150 برای کالیبراسیون ترمومترهای ترموکوپلی با محدوده تست اندازه گیری 33 تا 300  درجه سانتی گراد استفاده میشود. در این دستگاه کالیبراتور ترموکوپل BX-150 ورودی ترموکوپل با قطرهای مختلف به طول حداکثر 100 mm است.