ویژگی ها:

محدوده اندازه گیری : چگالی توان تشعشعی 1999w/m2 یا 634BTU/(ft2*h)

دقت بالا و پاسخ سریع

نشان دهنده مقادیر به همراه علامت برای خوانایی بهتر

انتخاب واحد اندازه گیری w/m2 and BTU/(ft2*h)

انتخاب مقیاس دستی

نشانگر باطری کم

حافظه مینیمم/ ماکزیمم/ HOLD مقادیر

همراه با کیف حمل

DT-1307

دستگاه اندازه گیری تشعشع خورشید DT-1307 ، دستگاه صنعتی محصول شرکت CEM برای انداهزه گیری قدرت تابش نور خورشید استفاده میشود. این دستگاه مقادیر دقیق و قابل اعتمادی را در دو واحد وات و BTU ارائه میدهد. دستگاه دارای استاندارد ایمنی EN 61010-1  مربوط به ابزار اندازه گیری الکترونیک میباشد. سولارمیتر DT-1307 قابل حمل، انتخاب مقیاس دستی، و دارای نگهدارنده اطلاعات است.