ویژگی ها:

اندازه گیری میزان روشنایی محیط در بازه 0 تا 50000 لوکس

اندازه گیری بر اساس واحدهایFc,Lux

حافظه مینیمم / ماکزیمم/Peak Holdمقادیر

همراه با کیف حمل

دارای صفحه نمایش یک خط

ولوم تنظیم شدت نور با تغییر دقت اندازه گیری

پوشش پلی استری محافظ جهت کار در شرایط نا مطلوب

چراغ زمینه برای روشنایی در محیط های تاریک

DT-1301

لوکس متر دیجیتال با سنسور مجزا مدل CEM DT-1301 با قابلیت اندازه گیری میزان شدت نور تا 50000 لوکس و تبدیل واحد اندازه گیری به لوکس و fc از ویژگی های بارز لوکس متر دیجیتال سی ای ام مدل CEM DT-1301 می باشد.