ویژگی ها:

.

.

آمپر متر 1000A AC
قطر سیم پیچ 7.5 میلی متر
طول کابل 18 “(457 میلی متر)
اندازه گیری جریان 3000A AC 
استاندارد ایمنی CAT IV 600V / CAT III 1000V
Hold Hold & MAX / MIN 3000 LCD را در مقیاس بزرگ با نور پس زمینه بشمارید
برای اندازه گیری فضای تنگ نشانه باتری کم ارگونومیک یک عمل طراحی شده یک دست

DT-320