راهنمای استفاده از دستگاه SC-05

 

●معرفي دستگاه:

1-آداپتور ميكرفون
2-سوئيچ
3-كاور باتري

●نحوه كار:
ابتدا ميكروفون دستگاه را به محل حفره ميكروفون كاليبراتور متصل
نماييد.سوئيچ دستگاه را متناسب با هدف بر روي يكي از حالات
94dB يا dB114 تنظيم نماييد.بلافاصله پس از تنظيم دستگاه
سيگنال مورد نظر را توليد خواهد نمود.اگر تمامي مراحل ذكر شده
به درستي انجام شد اما عمليات كاليبره كردن انجام شد به راهنمايي
نحوه كاليبره كردن دستگاه در دفترچه راهنما آن دستگاه مراجعه
نماييد.
پس از اتمام كار دستگاه در حالت off سوئيچ نماييد.

●مشخصات فني:

●تعويض باتري:
براي تعويض باتري كاور باتري دستگاه را باز نموده و سپس باتري
جديد (9 ولت) را جايگذاري نماييد.
به خاطرر داشته باشيد كه زمان تعويض باتري،هيچ گونه اتصالي به
كاليبراتور نبايد وجود داشته باشد.