راهنمای استفاده از دستگاه DG-3803

 

●مقدمه:
لطفا قبل از شروع كار با دستگاه
براي استفاده مناسب تر و ايمني بيشتر در هنگام كار با دستگاه
تذكرات و راهنمايي هاي مندرج شده در دفترچه را به دقت مطالعه
نماييد.
1-محيط انجام كار با دستگاه بايد تميز و داراي روشنايي مناسب
باشد.محيط هاي تاريك و به هم ريخته ممكن است باعث حادثه
شود.
2-توصيه اكيد مي شود از دستگاه در محيط هاي خطرناك از جمله
مايعات و گاز هاي قابل انفجار استفاده نكنيد،زيرا بروز يك جرقه
كوچك باعث خسارات جبران ناپذيري خواهد شد.
3 -از كار و يا نگهداري دستگاه در معرض محيط هاي باراني و يا
مرطوب خودداري نماييد،زيرا ورود آب و رطوبت به دورن دستگاه
باعث افزايش احتمال شك گرفتگي و آسيب مي شود.
4-توصيه مي شود در هنگام كار با دستگاه هوشيار بوده و اگر تحت
تاثير دارو،مواد مخدر و مواد الكلي هستيد از كار با دستگاه اجتناب
نماييد.

5-در هنگام كار از تجيهزات و پوشش و كفش هاي مناسب استفاده
كنيد.
6-قبل از تعميرات و تنظيم كردن دستگاه باتري دستگاه را خارج
كنيد.
7 -دستگاه را هميشه خشك و تميز نگه داريد،اين كار باعث افزايش
طول عمر و عملكرد بهتر دستگاه مي شود.
8-مطابق آنچه كه در دفترچه راهنماي دستگاه توضيح داده شده
است،از دستگاه استفاده شود،در غير اين صورت باعث بروز آسيب
و خرابي خواهد شد.
9-در صورت بروز هر گونه خطا و نقض در دستگاه،حتما آن را تعمير
نماييد.
10-لطفا دستگاه را به دور از دسترس كودكان نگه داشته و استفاده
از اين دستگاه براي افرادي كه به كارايي اين دستگاه وارد نيستند
ممنوع مي باشد.
11-گاز قابل انفجار امكان انفجار،خفگي و خطر هاي ديگر مي
باشد،لطفا هنگام كار با اين گازها از ويژگي هاي هر يك اطلاع كافي
پيدا نماييد و بسيار احتياط كنيد.

2-هميشه دستگاه را در محيط هاي عاري از گاز هاي خطرناك و
قابل انفجار روشن و يا كاليبره نماييد.اين عمل علاوه بر حفظ
ايمني،از بروز خطا در اندازه گيري ميزان گاز جلوگيري مي كند.
●معرفي:
اين دستگاه براي شناسايي نشت گاز قابل انفجار در
تاسيسات،تشخيص ميزان نشتي گاز و همچنين تشخيص محل
مشتي گاز مي باشد.
گاز محترقه كه امكان شناسايي آن توسط دستگاه وجود دارند
عبارت اند از:متان،پروپان،بوتان،آمونياك،بسياري از گاز هاي ديگر
كه در ادامه ليستي از آن به شما ارائه مي شود. اين دستگاه داراي
سنسور حساس بوده و از برخورد مولكول هاي گاز با سنسور دستگاه
متوجه نشتي و ميزان آن خواهد شد. اين دستگاه داراي دو دقت
اندازه گيري پايين و بالا بوده كه در اندازه گيري با دقت پايين قادر
به تشخيص ميزان غلضت گاز هاي منفجره از 1000ppm-1 و در
دقت اندازه گيري بالا اين دقت از 10000ppm-0 مي باشد. در
درون شلنگ دستگاه،16 شلنگ كوچكتر كه هر كدام مخصوص به
تشخيص يك نوع گاز است وجود دارد.

●مشخصات فني:

●جدول گاز های قابل اندازه گيری توسط دستگاه:

●گاز طبيعي به طور عمده از گاز متان تشكيل شده و درصد كمي
از ديگر هاي گاز را در بر مي گيرد.

●دكمه ها :
LCD-1
2-فعال و يا غير فعال كردن Zero Auto
3-تنظيم دقت اندازه گيري بالا و يا پايين
4-فعال يا غير فعال كردن قابليت خاموش شدن خودكار
5-نور پس زمينه
6-فعال و يا غير فعال كردن صداي بوق دستگاه
7-فعال و يا غير فعال كردن لرزش دستگاه
8-دكمه پاور دستگاه

●هرکدام از قابليت های بالا نظير zero Auto و Backlight
sensitivity low or High و … در صورت فعال بودن،نماد
مخصوص به آن ها در صفحه قابل مشاهده خواهد بود.

:LCD display●

●باتري:
اين دستگاه داراي يك باتري قابل شارژ بوده و در صورت ضعيف
بودن باتري مي توانيد آن را شارژ نماييد.
توصيه مي شود در محيط هاي خطرناك(همانطور كه در قبل اشاره
شد) دستگاه را به شارژ نزده و يا هنگام شارژ شدن دستگاه با آن
كار نكنيد،انجام اعمال بالا ممكن است باعث بروز حوادث جبران
ناپذيري شود.
●اگر از دستگاه براي مدت بسيار طولاني استفاده نمي كنيد،توصيه
مي شود از باتري دستگاه را از آن خارج نماييد.

●نحوه كار با دستگاه:
كافيست دستگاه را روشن نموده و دستگاه در حدود 40 ثانيه بعد
آماده كار و انجام عمليات اندازه گيري مي باشد،با توجه به كارايي
دكمه هاي دستگاه كه در قبل توضيح داده شد،مي توانيد تنظيمات
مورد نظر خود را اعمال كنيد.
●باز هم يادآوري مي شود كه قبل از شروع به كار با دستگاه به
نكات ايمني ذكر شده توجه شده و اگر قسمتي از دستگاه به هر
دليلي خراب بوده و يا به درستي كار نمي كند (شكستگي،گم شدن
قطعه اي از دستگاه و…) حتما آن را تعمير كنيد. اگر سنسور دستگاه

وجود هيچ نوع گازي را تشخيص نداد،بايد آنرا تعويض
نماييد.همچنين لازم به ذكر است كه هر چه محيط داراي غلظت
بيشتري از گاز هاي قابل انفجار باشد ميزان لرزش و صداي بوق
دستگاه به طور متناسب افزايش مي يابد.

●كاليبره كردن دستگاه:
زماني كه دستگاه را روشن كرديد،40 ثانيه طول مي كشد تا دستگاه
آماده به كار شود،در اين زمان دكمه ي لرزش و صداي بوق را فشار
داده و نگه داريد،در اين هنگام دستگاه بوق خواهد زد.(در طي انجام
مراحل بعدي شما بايد همواره اين دو دكمه را نگه داريد.)
در مرحله بعد دكمه نور پس زمينه (Backlight(را 4 بار فشار داده
و سپس همين كار را با دكمه APO انجام دهيد. پس از انجام اين
مراحل دستگاه بوق خواهد زد. زماني كه مشغول عمل كاليبره
هستيد،“CAL ”بر روي صفحه،نمايش داده مي شود.در كاليبره
كردن سه اعداد 5000ppm,400,0 وجود دارند و شما ترتيب اين
اعداد را به صورت 0pmm-5000ppm-400ppm-0ppm قرار
دهيد.

●تنظيمات باز گشت به حالت كارخانه:
دستگاه را روشن كرده و سپس دكمه هاي L/H و دكمه صداي بوق
دستگاه را به طور فشار داده و نگه داريد.(دستگاه بوق خواهد زد.)
در طي انجام مراحل بعدي همواره بايد دكمه L/H و دكمه صداي
بوق دستگاه نگه داشته شوند،سپس دكمه لرزش(ويبره) دستگاه را
4 بار فشار دهيد.(دستگاه بوق خواهد زد)سپس دكمه Zero Auto
را چهار بار فشار دهيد.
زماني كه “RESET “را در صفحه نمايشگر مشاهده كرديد،دكمه
هاي L/H و صداي بوق دستگاه را رها كنيد.

●برسي چند عيب مرسوم در دستگاه:
در جدول زير سه عيب مرسوم و علت هاي بروز آن در دستگاه آمده
است:

●نگهداري:
دستگاه نشت ياب گاز بايد در بازه دمايي C°60-C°10 -و در يك
محيط خشك نگه داري شود.
●در آخر توصيه مي شود سنسور دستگاه پس از هر استفاده به طور
كامل تميز كنيد.از تميز كردن كردن دستگاه با دستمال خيس و يا
فرو بردن آن در آب خودداري نماييد.براي تميز كردن دستگاه از
يك دستمال نرم و خشك استفاده كنيد