راهنمای استفاده از دستگاه GT-3303

 

●مقدمه:
نشت ياب گاز يخچال سي اي ام 3303-GD CEMكشور تايوان قابليت
تشخيص و دتكت كردن گاز كولر و گاز يخچال هاي مختلف CFCاز قبيل
22-R ،124-R ،11-Rو 12-Rرا دارد.با داشتن سنسور با طول عمر
بسيار بالا به راحتي مي توان نشت يابي گازهاي 134a-R ،404A-Rرا نيز
انجام داد.با طراحي منحصر بفرد دستگاه و پراب باريك آن مي توان در مكان
هاي دور از دسترس و تنگ و باريك اندازه گيري را به آساني انجام داد.از
ويژگي هاي بارز و ديگر آن مي توان به قابليت تنظيم آلارم و كاربري راحت
و اسان در اندازه گيري اشاره كرد.با داشتن هشدار صوتي و نشانگر نوري
دتكتور گاز يخچال 3303-GDكاربر را از وجود گاز هاي مختلف در محل
آگاه مي كند و با تنظيم نرخ TICبر روي دستگاه در كمترين زمان ممكن
محل نشتي را مشخص مي كند.دتكتور گاز CEMتايوان تنها با استفاده از
سه باتري كوچك تغذيه مي شود و مي تواند به صورت مداوم تا 8 ساعت
اندازه گيري را انجام دهد..

●مشخصات فني:
1-مناسب براي نشت يابي گاز هاي سرد كننده يخچال و كولر
2-حساسيت بالا در تشخيص و دتكت گاز هاي 134A-R و 22-R-
100 PPM
3-تنظيم نرخ TIC جهت مشخص كردن منبع نشتي با دقت بالا
4-هشدار به صورت نوري و صوتي
5-طول پراب 16 اينچي با قطر باريك
6-زمان پاسخ گويي كمتر از 2 ثانيه
7-نوع تغذيه 3 عدد باتري از نوع C
8-كاربري راحت ، حساسيت بالا در اندازه گيري

●معرفي دستگاه:

(Tip guard)دستگاه سنسور-1
2-پراب دستگاه
3-چراغ آلارم
Power-On-4
(power-On/Off)پاور سوئيچ-5
Earphone جك-6
7-سوئيچ ميزان نرخ حساسيت سنسور دستگاه
8-پراب
9-دستگيره دستگاه
10-كاور باتري

●نحوه كار:
دستگاه را با استفاده از سوئيچ پاور روشن نماييد.سپس با توجه به محلي كه
قصد انجام بازرسي داريد ميزان حساسيت سنسور هاي دستگاه را معين
نماييد.اگر سوئيچ دستگاه را ساعتگرد بچرخانيد حساسيت و فركانس بالا
رفته و در صورت چرخاندن پادساعتگرد اين نرخ كاهش پيدا مي كند. سپس
پراب دستگاه را در محل مورد نظر قرار دهيد و ميزان گاز هاي موجود را
اندازه گيري نماييد.
لازم به ذكر است كه دستگاه پس از روشن شدن به مدت يك دقيقه بلا
استفاده باشد.ان مدت زمان براي آنست كه دستگاه عمليات كاليبره و -Self
zeroing را انجام داده و آماده براي اندازه گيري شود.
اگرچه سنسور دستگاه به گونه اي طراحي شده است كه براي سال ها
جوابگوي نياز شما باشد،اما در صورت بروز هرگونه خرابي براي تعويض
سنسور به مراكز مجاز تعمير مراجعه نماييد.

Specifications
Sensitivity to detect 100ppm of R- 134a/ R- 22
Sensor Type Low power semiconductor
Warm Up Time Approx.1 minute
Response Time Less than 2 seconds (up to 40% LEL)
Alarm Visible & Audible at 10% LEL for all
chlorofluocarbons (CFC).
Power Supply 3”C” cell batteries
Battery Life 8 hours’ continuous use, typical
Duty Cycle Continuous
Probe Length 16″ncentrations or gases.
Dimensions 221x72x46mm
Weight 498g
Warranty 1 year