راهنمای استفاده از دستگاه DT-9862S

 

●مقدمه:
از دستگاه دماسنج تصويري 9862S-DT قابليت سنجش
دماي اجسام بدون نياز به تماس با آن ها دارد.ليزر تعبيه شده در
دستگاه به شما كمك مي كند تا دقت اندازه گيري خود را افزايش
دهيد.اين دستگاه مناسب براي اندازه گيري دماي سطوح اجسامي
است كه به هر علتي قابليت دسترسي به آن ها نبوده و يا براي
سنجش دما بسيار دشوار است.مانند اجسام متحرك،اجسام حاوي
جريان برق،اجزاي ماشين و …
●ويژگي ها:
2.2 TFT LCD display-1
640*480 pixels(30million pixels)-2
Micro SD memory card-3
4-قابليت عكس برداري با فرمت (Jpeg (و فيلم برداري با
فرمت(AVI (
5-قابليت سنجش دما و رطوبت و نيز دماي مرطوب و نقطه
(Dew point, Wet Bulb) شبنم
6-امكان اتصال ترموكوپل K-Type به دستگاه

7-قابيلت تنظيم ميزان ضريب تشعشع (Emissivity (
8-دقت اندازه گيري بالا و سرعت پاسخگويي سريع
:Distance and Spot size●
هر چه فاصله شما از دستگاه بيشتر شود، بايد اندازه نقطه از ناحيه
جسم شما بيشتر مي شود.اين دستگاه بر اساس رابطه 1:50 كار
مي كند،به معناي آنكه اگر دستگاه در فاصله 50 اينچي از دستگاه
قرار گيرد بايد حداقل قطر جسم هدف شما براي اندازه گيري 50
اينچ باشد.

 

●جدول مشخصات فني:

 

 

1-نمايشگر
2-دكمه ها
3-كاور باتري
4-ماشه اندازه گيري
5-كاور لنز
6-دوربين تصويري
7-ليزر
8-سنسور اشعه مادون قرمز
9-محل اتصال ترموكوپل k-Type
USB درگاه-10
Micro SD قرارگيري محل-11
12-باتري

 

●معرفي دكمه ها:
1-دكمه بالا/عكس برداري
2-ESC براي بازگشت و روشن كردن وخاموش دستگاه
و ورود به منو
3-دكمه پاين/فيلمبرداري
Enter دكمه-4

●نحوه كار:
دستگاه 9862S-DT داراي 6 گزينه مختلف در منو مي باشد.
پس از جايگذاري باتري ابتدا دكمه پاور دستگاه را فشار داده و
نگه داريد.پس از روشن شدن دستگاه منوي دستگاه پنجره منوي
دستگاه براي شما باز شده كه در آن شش حالت حالت اندازه
گيري را مشاهده خواهيد كرد.

IR Camera-1
در بخش Camera IR شما قادر به تصوير برداري و يا فيلم
برداري و مشاهده دماي آن بوده و دستگاه رطوبت،دماي
مرطوب،نقطه شبنم،حداقل و حداكثر دماي ثبت شده و همچنين
اختلاف بيشترين و كمترين دماي محيط نمايش مي دهد.
براي عكس برداري كافيست دكمه عكس برداري فشار داده و آن
را ذخيره سازي كنيد.

:IR measure-2
كارايي اين بخش نيز بسيار شبيه Camera IR بوده با اين
تفاوت در اين بخش امكان عكس برداري و فيلمبرداري وجود
ندارد

:Data log-4
در ابن بخش دستگاه داده هاي دمايي ثبت شده در يك بازه زماني
را به صورت نموداري نمايش مي دهد.همچنين براي استفاده
كاربردي در اين بخش توصيه مي شود كه ابتدا آلارم هاي دماي
پايين و بالا،فاصله زماني و رنگ خط (color Line (را تعيين كرده
و سپس اقدام به ركورد نماييد.

:Gallery-5
در اين بخش مي توايند فيلم،عكس و Datalog هاي ذخيره
شده را مشاهده كنيد.

:Language-1
در اين بخش مي توانيد زبان كاربري دستگاه را تغيير دهيد.وارد
Setting شده و گزينه Language را انتخاب كرده و با استفاده
از دكمه هاي بالا و پايين بر روي زبان مورد نظر خود رفته و براي
تاييد Enter را فشار دهيد.در آخر براي بازگشت دكمه ESC را
فشار دهيد.

2
در اين بخش مي توانيد تنظيمات مربوط تاريخ و زمان را انجام
دهيد.
براي تنظيمات تاريخ وارد Format Date شده و سپس با
استفاده از دكمه اي بالا و پايين يكي از فرمت هاي نوشتن
تاريخ را (به طور مثال ماه/روز/سال يا روز/ماه/سال) را انتخاب
كرده و سپس براي تاييد دكمه Enter فشار دهيد.سپس در
مرحله بعد وارد تنظيم اولين مولفه از سمت چپ (به طور مثال
سال) خواهيد شد و با دكمه هاي بالا و پايين سال را تعيين
كنيد و سپس دكمه Enter را فشار دهيد،پس از آن وارد
تعيين دومين مولفه از سم چپ خواهيد شد(به طور مثال ماه)
و به طور مشابه آن را تعيين كنيد براي تنظيمات روز نيز بايد
همين كار را انجام دهيد.پس از اعمال تغييرات مورد نظر براي
بازگشت Esc را فشار دهيد.
براي تنظيمات زمان نيز وارد بخش format Time
شويد.ساير تنظيمات آن نيز به صورت مشابه با تعيين تاريخ مي
باشد.

:Memory-4
در اين بخش مي توانيد حافظه باقي مانده مموري دستگاه را
مشاهده كنيد و در صورت نياز آن را فلش و فرمت نماييد.

:Beeper-5
در اين بخش مي توانيد صداي بوق دستگاه را قطع يا وصل
نماييد.

:Auto Screen-off-6
شما در اين بخش مي توانيد تعيين كنيد كه دستگاه پس از چه
مدتي در حالت by Stand قرار گيرد و يا آن را به طور كلي غير
فعال نماييد.

Auto Power-off-7
مشابه آنچه در بالا ذكر شد مي توانيد زمان خاموش شدن خودكار
و يا غير فعال كردن اين قابليت در اين قسمت انجام دهيد.

:System Default Setting-8
در اين بخش مي توانيد تنظيمات عددي پيش فرض دستگاه را
به حالت كار خانه برگردانيد.

 :System Upgrade-9

در اين بخش اطلاعات مربوط ورژن دستگاه را مشاهده كرده و
در صورت نياز آپديت برنامه دستگاه در card SD ريخته و آن
را نصب نماييد.
:Function●
در اين بخش شما مي توانيد تنظيمات زير را انجام دهيد:براي
انجام اين تنظيمات ابتدا وارد بخش measure IR شده و
سپس دكمه Enter را فشار دهيد:

:Emissivity-1
براي اندازه گيري دمايي مواد مختلف ضريب تشعشع به خصوصي
وجود دارد. در اين بخش مي توانيد ضريب تشعشع را براي مواد
مختلف تغيير دهيد.براي تغيير بر روي ماده مورد نظر رفته و
دكمه Enter را فشار دهيد سپس تغييرات مورد نظر خود را
اعمال و در نهايت براي تاييد Enter را فشار دهيد.

:High and Low Alarm-2
تنظيم آلارم بالا و پايين بدين منظور است كه اگر دماي هدف
شما از يك حد معين پايين تر يا بالاتر باشد دستگاه به شما هشدار
مي دهد.

Laser-3
شما در تنظيمات Function نيز مي توانيد ليزر دستگاه را
خاموش و يا روشن كنيد. زماني كه گزينه ليزر را انتخاب كرديد
براي خاموش و يا روشن بودن آن دكمه Enter را فشار دهيد.

:Auto mode-4
تنظيمات فعال سازي mode Auto نيز مشابه Laser است.

:Max,Min,Avg,Dif-5
در اين بخش مي توانيد انتخاب كنيد كه آيا دستگاه داده هاي
حداقلي و حداكثري،متوسط و اختلاف داده ها ماكزيمم و مينيمم
را نشان دهد يا خير.

:Ambient Temp/%RH,Dew point, Wet Bulb-6
مشابه قسمت بالا براي فعال كردن و يا غير فعال كردن هر كدام
از آپشن هاي زير بايد از دكمه Enter استفاده نماييد.

:Type-k-7
براي آنكه دستگاه دماي اندازه گيري توسط ترموكوپل k-Type
را نمايش دهد بايد آن را فعال كنيد. زماني كه نمايش دماي
ترموكوپل در دستگاه فعال باشد در كنار تصوير در ساير كنار
مقادير به صورت TK نمايش داده مي شود.

:Color-8
در بخش كالر مي توانيد رنگ نمايش اعداد و داده ها را انتخاب
نماييد.

9-تكنولوژي اندازه گيري دما با استفاده از اشعه مادون
قرمز:
اين دستگاه قابليت اندازه گيري دماي سطوح اجسام را
دارد،طريقه اندازه دستگاه بدين صورت است كه دستگاه به سمت
جسم انرژي اشعه مادون قرمز را ساطع كرده و بازتاب آن را
دريافت مي كند،سپس اين انرژي بازتاب شده از سطوح اجسام
توسط دستگاه دريافت شده و سپس به سمت يك آشكارگر درون
دستگاه رفته و دستگاه اين اطلاعات را بازخواني كرده و آن را به
صورت يك دما به شما نشان مي دهد.
●تذكر: هرچه هدف اندازه گيري شما كوچك تر باشد، بايد
دستگاه را به آن نزديك تر كنيد،همچنين اگر دقت اندازه گيري
اهميت دارد توجه كنيد كه جسم هدف شما بايد حداقل دو برابر
اندازه نقطه ليزر دستگاه باشد.
اين دستگاه بر اساس پيش فرض 1:50 عمل مي كند.به معناي
آنكه اگر دستگاه را در فاصله 50 اينچي از هدف قرار دهيد،قطر
هدف شما بايد حداقل 1 اينچ باشد.رعايت اين نكته باعث رسيدن
به نتيجه مطلوب خواهد شد.

●تذكر اين نكته ضروري است كه سنجش دما با استفاده از اشعه
مادون قرمز براي سنجش دماي سطوح بسيار براق و پوليش شده
توصيه نمي شود. همچنين اين دستگاه دماي داخل سطوح شفاف
را نشان نمي دهد به طور مثال وقتي مي خواهيد دماي آب درون
يك ليوان را اندازه گيري بايد مستقيما دستگاه را به سمت آب
نشانه بگيريد نه ليوان،زيرا دستگاه دماي سطح ليوان را به شما
نمايش مي دهد نه آب درون آن را،مشابه همين حالت در اندازه
گيري دماي يك اتاق از پشت شيشه پنجره آن نيز وجود دارد.
●هشدار: هنگامي كه ليزر دستگاه روشن است احتياط لازم را
رعايت كنيد،مواظب باشيد اشعه ليزر به درون چشم افراد برخورد
نكند، همچنين از ورود ليزر دستگاه محل هاي خطرناك از قبيل
گاز منفجره خودداري كنيد.