راهنمای استفاده از دستگاه DT-8868H 

 

●معرفي:

 از جمله مزيت هاي اين دستگاه اندازه گيري دماي اجسام بدون
داشتن تماس با آن ها به كمك اشعه مادون قرمز مي باشد. ليزري
كه در اين دستگاه تعبيه شده است،باعث بهبود دقت اندازه گيري
دستگاه مي شود.
اين دستگاه مناسب براي سنجش دماي سطوح اشيايي است كه
با استفاده از دماسنج هاي سنتي كه نحوه كار آن ها تماس با
اشياست،نامناسب و غير ممكن مي باشد،به طور مثال دماي
سطوحي كه حامل جريان الكتريكي،اجسام متحرك و يانيز
اجسامي كه تماس به آن ها دشوار است. استفاده مناسب از اين
دستگاه تا چند سال سرويس دهي مناسب را براي شما تضمين
مي كند.

●ويژگي ها:
1 -عملگر تشخيص سريع
2 -اندازه گيري دقيق
3 -داراي دو نقطه ليزر
4 -طراحي مدرن
5 -نگهداري خود كار اطلاعات
(Automatic data hold)
6 -قابليت تنظيم ضريب انتشار از 10.0 تا 0.1
7 -قابليت نمايش ميزان حداقل و حداكثر دما،دماي متوسط و
نيز نمايش دماي مختلف
8-داراي نور پس زمينه
9 -انتخاب اتوماتيك محدوده(range (و كيفيت نمايش
0.1°C(0.1°F) (Display resolution)
10 -ماشه اندازه گيري
11 -قابليت تنظيم آلارم
12 -ديتا لاگر
13-قابليت انتقال داده ها به كامپبوتر

● نكات ايمني:
هنگامي كه ليزر دستگاه روشن است،احتياط كنيد كه ليزر به
داخل چشم هابرخورد نكند و يا اينكه بازتاب ليزر از يك سطح
به چشم شما و يا حيوانات برخورد نكند. از وارد شدن ليزر به
داخل مخزن گاز هاي منفجره و يا جايي شبيه به آن پرهيز كنيد.

● اندازه گيري و اندازه نقطه(Size Spot 🙁
هر چه فاصله دستگاه از هدف بيشتر شود، اندازه نقطه(محل تلاقي
دو پرتو اشعه ساطع شده كه در شكل مشاهده مي شود) محل
اندازه گيري شده افزايش مي يابد. رابطه بين فاصله دستگاه از
هدف و اندازه نقطه در زير مشاهده مي كنيد. لازم به ذكر است
كه فاصله كانوني 914mm مي باشد.

●مشخصات فني:
مشخصات مربوط محدوده تغييرات دمايي و درصد خطاي
محاسبات دستگاه در رنج هاي مختلف دمايي
●زمان واكنش:150ميلي ثانيه
●قابليت انتشار:قابل تنظيم از 1.0 تا 0.1
●ديود ليزر: 1mW<output
630-670nm/class2 :موج طول●
●دماي كار: 0 تا 50 درجه سلسيوس(32 تا 122 درجه
فارنهايت)
●رطوبت:RH% 90% -10 رطوبت محيط نگهداري دستگاه زير
.باشد 80%RH
9V battery/NEDA 1604A or IEC 6LR61:باتري●
● اگر محدوده دمايي هدف بيشتر از حد اندازه گيري over(
(range باشد،نماد
—- در صفحه نمايش داده خواهد شد.
-50°C to 1850°C:دما گيري اندازه محدوده●

●تذكر:
هدف اندازه گيري شما بايد بزرگتر از اندازه نقطه ليزر دستگاه
باشد، همچنين هر چه هدف شما كوچكتر،شما بايد دستگاه را به
آن نزديكتر كنيد، زماني كه دقت در اندازه گيري براي شما بحراني
است، اندازه هدف حداقل بايد دوبرابر اندازه نقطه ليزر دستگاه
باشد.

●معرفي دستگاه:

1:سنسور مادون قرمز 2
2 :ال سي دي 3 :درگاه اتصال ترموكوبل in K Type
USB درگاه:4
5:دكمه ليزر/روشنايي
6 :دكمه بالا
7:دكمه پايين
8 -دكمه حالت
9-ماشه اندازه گيري
10 -كاور باتري
11 -محل گرفتن دستگاه

●نمايشگر:

1 :دستگاه در حال اندازه گيري است
Data Hold :2
3:روشن بودن ليزر
4 :حالت قفل
(High and Low Alarm)آلارم: 5
6 :حدااقل،حداكثر،متوسط و دماي متغير اندازه گيري
7:دماي فعلي هدف
8 :عدد مربوط به حداقل،حداكثر،ميانگين و دماي متغير اندازه
گيري شده
9 :قابليت انتشار
Type K:10
11 :ميزان انتشار، اندازه گيري K Type
12:باتري دستگاه ضعيف است
13 :درجه سانتي گراد/فارنهايت
Data logger:14
15:USB) انتقال داده ها به كامپيوتر)

1 :دستگاه در حال اندازه گيري است
Data Hold :2
3:روشن بودن ليزر
4 :حالت قفل
(High and Low Alarm)آلارم: 5
6 :حدااقل،حداكثر،متوسط و دماي متغير اندازه گيري
7:دماي فعلي هدف
8 :عدد مربوط به حداقل،حداكثر،ميانگين و دماي متغير اندازه
گيري شده
9 :قابليت انتشار
Type K:10
11 :ميزان انتشار، اندازه گيري K Type
12:باتري دستگاه ضعيف است
13 :درجه سانتي گراد/فارنهايت
Data logger:14
15:USB) انتقال داده ها به كامپيوتر)

1 :دستگاه در حال اندازه گيري است
Data Hold :2
3:روشن بودن ليزر
4 :حالت قفل
(High and Low Alarm)آلارم: 5
6 :حدااقل،حداكثر،متوسط و دماي متغير اندازه گيري
7:دماي فعلي هدف
8 :عدد مربوط به حداقل،حداكثر،ميانگين و دماي متغير اندازه
گيري شده
9 :قابليت انتشار
Type K:10
11 :ميزان انتشار، اندازه گيري K Type
12:باتري دستگاه ضعيف است
13 :درجه سانتي گراد/فارنهايت
Data logger:14
15:USB) انتقال داده ها به كامپيوتر)

را در حالت خاموش و يا روشن قرار داده و در نهايت براي
تاييد،ماشه اندازه گيري فشار دهيد.
4-تنظيمات مربوط آلارم :
دستگاه داراي دو نوع آلارم پايين و بالا بوده، آلارم بالا براي
زماني است كه دماي هدف بيشتر از حد معين مشخص شده
توسط شما باشد و آلارم پايين براي زماني است كه دماي هدف
از حد معين مشخص شده توسط شما پايين تر باشد، در هر
يكي از اين دو حالت اگر دما از حد مجاز خود تجاوز كند،دستگاه
شروع به بوق زدن مي كند. براي فعال كردن اين تنظيم ابتدا
دكمه Mode را نگه داريد، سپس همين دكمه را مرتبا فشار
داده تا از عبارت“HL”حرف H را شروع به چشمك زدن كند،
سپس با دكمه بالا و پايين آن رافعال و يا غير فعال كنيد،سپس
بار ديگر دكمه Mode را فشار دهيد تا ميزان دماي مورد نظر
تعيين كنيد، يك بار ديگر دكمه مود را فشار داده، اين بار
حرفL شروع به چشمك زدن مي كند،اين بار با دكمه هاي بالا
و پايين نيز مي توانيد آلارم كم را LOW فعال و يا غير فعال
كنيد، اگر يك بار ديگر دكمه Modeرا فشار دهيد، مي توانيد
به كمك دكمه هاي بالا و پايين دماي مورد نظر را تعيين

را در حالت خاموش و يا روشن قرار داده و در نهايت براي
تاييد،ماشه اندازه گيري فشار دهيد.
4-تنظيمات مربوط آلارم :
دستگاه داراي دو نوع آلارم پايين و بالا بوده، آلارم بالا براي
زماني است كه دماي هدف بيشتر از حد معين مشخص شده
توسط شما باشد و آلارم پايين براي زماني است كه دماي هدف
از حد معين مشخص شده توسط شما پايين تر باشد، در هر
يكي از اين دو حالت اگر دما از حد مجاز خود تجاوز كند،دستگاه
شروع به بوق زدن مي كند. براي فعال كردن اين تنظيم ابتدا
دكمه Mode را نگه داريد، سپس همين دكمه را مرتبا فشار
داده تا از عبارت“HL”حرف H را شروع به چشمك زدن كند،
سپس با دكمه بالا و پايين آن رافعال و يا غير فعال كنيد،سپس
بار ديگر دكمه Mode را فشار دهيد تا ميزان دماي مورد نظر
تعيين كنيد، يك بار ديگر دكمه مود را فشار داده، اين بار
حرفL شروع به چشمك زدن مي كند،اين بار با دكمه هاي بالا
و پايين نيز مي توانيد آلارم كم را LOW فعال و يا غير فعال
كنيد، اگر يك بار ديگر دكمه Modeرا فشار دهيد، مي توانيد
به كمك دكمه هاي بالا و پايين دماي مورد نظر را تعيين

●تذكر:
بديهي است كه هدف مورد اندازه گيري شما تحت تاثير دماي
محيط نيز قرار دارد، اما دستگاه اين انحراف دما را نيز به طور
اتوماتيك جبران كرده،اما به خاطر داشته باشيد، كه در بعضي
از موارد دستگاه چندين دقيقه(بعضا تا حدود 30 دقيقه) زمان
نياز دارد تا دماي هدف را به طور صحيح تري اندازه گيري كند،
تا بتواند حداقل و يا حداكثر دما را نمايش دهد.
Data logger function●
1 -ذخيره سازي اطلاعات:
اين دستگاه قادر به ذخيره ساز ي100 داده مي باشد. براي
ذخير سازي دما هاي اندازه گيري شده، دكمه Mode را فشار
داده، به كمك دكمه هاي بالا و پايين حالت LOG را يافته و به
كمك ماشه اندازه گيري دستگاه را در حالت LOG قرار دهيد.
سپس دستگاه را رو به هدف قرار داده، ماشه اندازه گيري را نگه
داريد و همزمان دكمه Backlight/Laser را فشار دهيد،
دستگاه بوق زده و به ازاي هر بوق يك داده در دستگاه ذخيره
سازي مي شود

2-مشاهده داده هاي اندازه گيري شده:
هنگامي كه دستگاه در حالت LOG قرار دارد، با فشار دادن دكمه
هاي بالا و پايين قادريد، داده هاي ذخيره شده را مشاهده كنيد،
به طوري در بالاي صفحه عددي بين 1 تا 99 كه مربوط شماره
داده ذخيره شده است،و در پايين صفحه دما هاي اندازه گيري
شده قابل مشاهده مي باشند.
3 -پاك كردن داده هاي ذخيره شده:
هنگامي كه دستگاه در حالت LOG قرار دارد، ماشه دستگاه را
نگه داريد، سپس دكمه پايين را مرتبا فشار دهيد،تا داده هاي
اندازه گيري پاك شوند.
●جايگذاري باتري:
براي حايگذاري باتري در پشت دستگاه و نزديكي كاور باتري
دستگاه دكمه قرمز رنگي كوچكي قرار دارد، با فشردن اين دكمه
كاور باز شده،باتري را جاگذاري كرده و سپس كاور را ببنديد.لازم
به ذكر اين نكته مي باشند،هنگامي كه باتري دستگاه ضعيف
است علامت باتري در صفحه نمايش داده خواهد شد.

2-مشاهده داده هاي اندازه گيري شده:
هنگامي كه دستگاه در حالت LOG قرار دارد، با فشار دادن دكمه
هاي بالا و پايين قادريد، داده هاي ذخيره شده را مشاهده كنيد،
به طوري در بالاي صفحه عددي بين 1 تا 99 كه مربوط شماره
داده ذخيره شده است،و در پايين صفحه دما هاي اندازه گيري
شده قابل مشاهده مي باشند.
3 -پاك كردن داده هاي ذخيره شده:
هنگامي كه دستگاه در حالت LOG قرار دارد، ماشه دستگاه را
نگه داريد، سپس دكمه پايين را مرتبا فشار دهيد،تا داده هاي
اندازه گيري پاك شوند.
●جايگذاري باتري:
براي حايگذاري باتري در پشت دستگاه و نزديكي كاور باتري
دستگاه دكمه قرمز رنگي كوچكي قرار دارد، با فشردن اين دكمه
كاور باز شده،باتري را جاگذاري كرده و سپس كاور را ببنديد.لازم
به ذكر اين نكته مي باشند،هنگامي كه باتري دستگاه ضعيف
است علامت باتري در صفحه نمايش داده خواهد شد.