راهنمای استفاده از دستگاه DT-6605

 

●مقدمه:
دستگاهي كه پيش روي شماست، در جهت ايجاد ولتاژ هاي
متناوب و مستقيم (DC,AC (و همچنين ايجاد و اندازه گيري
مقاومت طراحي شده است. پيش از شروع كار با دستگاه لازم است
ابتدا با برخي نكات ايمني و هشدارهاي مربوط به كار با دستگاه
آشنا شويم.
1-لازم است فردي كه از دستگاه استفاده مي كند، با موقعيت و
اعمالي كه باعث بروز شك الكتريكي مي شود آشنا باشد و از آن
پرهيز كند.
2 -لازم است فردي كه با دستگاه كار مي كند، با موقعيت و اعمالي
كه باعث مي شود به دستگاه آسيب ببيند آشنا باشد و آز آن
اجتناب نمايد و نيز شيوه اندازه گيري درست را بلد باشد.
3 -لازم است در موقعيت هاي حساس احتياط لازم انجام شود،تا
از بروز هر گونه حادثه به فرد و يا دستگاه جلوگيري شود.
4 -ولتاژبالاي 600 ولت را به هيچ وجه دستگاه اعمال نكنيد.
5 -دستگاه را به دور از محيط گاز هاي انفجاري، مغناطيسي،
مرطوب،محيط هايي با دماي بالا،محيط هاي ملتهب،گرد و غبار
و يا بخار نگه داري كنيد.

6 -از استفاده دستگاه در محيط هاي مرطوب اجتناب نماييد.
7 -هنگام استفاده از كابل هاي دستگاه، دقت كنيد كه دست شما
با قسمت هاي رساناي كابل تماس پيدا نكند تا از خطر هاي
احتمالي به دور باشيد.
8 -لطفا از دستگاه براي تست مواردي كه از نظر ايمني در شرايط
مطلوبي استفاده كنيد،و هنگام كار با جريان تماسي پيدا نكنيد.
9 -اگر دستگاه سالم به نظر نمي رسد،درآن شكستگي و يا قطعه
از پلاتيك آن مفقود شده است،از آن استفاده نكنيد.
10 -هنگام كار با ولتاژ هاي بالاي 30Vrms محتاط باشيد. بعد از
اتمام كار اندازه گيري،جريان گذرنده از هدف را قطع كنيد.
11 -وقتي دستگاه در محيط هاي مرطوب قرار دارد،از عوض كردن
باتري آن اجتناب كنيد.
12 -كابل هاي تست دستگاه را در ورودي مخصوص و مناسب قرار
دهيد و قبل از شروع كار مطمئن شويد كه كابل ها به درستي به
دستگاه متصل شده اند.
13 -قبل از تعويض باتري دستگاه،اطمينان حاصل كنيد كه
دستگاه به طور كامل خاموش است.
14 -هنگام كه در حال تست كردن مقاومت هستيد، تمامي جريان
هاي برق را از هدف قطع كنيد.

5 -اگر قطعه از دستگاه خراب شد،دقيقا مشابه همان قطعه را
در دستگاه جايگزين نماييد.
16-هنگامي كه باتري دستگاه ضعيف مي باشد،از استفاده از آن
خودداري نماييد.
17 -از يك پارچه نرم و نيز يك مواد شوينده بسيار ملايم براي
تميز كردن سطوح دستگاه استفاده نماييد،از موادي ساينده و يا
حلال استفاده نكنيد،همچنين دستگاه را از خوردگي،ضربه حفظ
نماييد.
18 -اگر دستگاه شما به هر دليلي مرطوب است،حتما آن را
خشك كنيد و اگر از دستگاه براي مدت طولاني استفاده نمي
كنيد،باتري هاي دستگاه را در بياوريد.
19 -بعد از اتمام كار و قطع نمودن اتصال كابل ها مطمئن باشيد
كه دستگاه خاموش است.

● خصوصيات دستگاه:
IEC 61010-1(CAT IV 600V استاندارد داراي- 1
IEC 61010-استاندارد و Pollution degree2)
031(Requirements for hand-held probes)
2 -قابليت تست مقاومت عايق در محدوده ꭥ60Gꭥ-1M.0

3 -ولتاژ هاي عايق قابل اندازه گيري توسط دستگاه:
500V,1000V,1500V,5000V
4 -ولتاز هاي اي سي و دي سي (DC,AC :(600V to 5V.0
5 -200mAجريان مستمر
0.1ꭥ to 6kꭥ :مقاومت- 6
7 -همراه با عمل قطع اتوماتيك جريان و نيز قابليت هشدار نسبت
ولتاژ خروجي
8 -نور پس زمينه ويژه كار در شب
(Live circuit warning) قابليت داراي- 9
10 -داراي قابليت (detection circuit Live (براي محافظت از
فرد در مواقعي كه ولتاژ بالاي 30 ولت مي باشد.
11 -قابليت خاموش شدن خودكار و همچنين تنظيم كردن تايمر
اندازه گيري براي دستگاه و اندازه گيري اتوماتيك توسط دستگاه
12-قابليت اندازه گيري شاخص قطبي شدن Polarization(
(measurement index اين يك تابع اندازه گيري خودكار
نسبت به مقاومت است كه داراي دو بازه زماني 1و10دقيقه است.
Dielectric absorption ratio قابليت داراي- 13
measurement يا (DAR (كه يك تابع اندازه گيري خود كار

3 -ولتاژ هاي عايق قابل اندازه گيري توسط دستگاه:
500V,1000V,1500V,5000V
4 -ولتاز هاي اي سي و دي سي (DC,AC :(600V to 5V.0
5 -200mAجريان مستمر
0.1ꭥ to 6kꭥ :مقاومت- 6
7 -همراه با عمل قطع اتوماتيك جريان و نيز قابليت هشدار نسبت
ولتاژ خروجي
8 -نور پس زمينه ويژه كار در شب
(Live circuit warning) قابليت داراي- 9
10 -داراي قابليت (detection circuit Live (براي محافظت از
فرد در مواقعي كه ولتاژ بالاي 30 ولت مي باشد.
11 -قابليت خاموش شدن خودكار و همچنين تنظيم كردن تايمر
اندازه گيري براي دستگاه و اندازه گيري اتوماتيك توسط دستگاه
12-قابليت اندازه گيري شاخص قطبي شدن Polarization(
(measurement index اين يك تابع اندازه گيري خودكار
نسبت به مقاومت است كه داراي دو بازه زماني 1و10دقيقه است.
Dielectric absorption ratio قابليت داراي- 13
measurement يا (DAR (كه يك تابع اندازه گيري خود كار

●معرفي قسمت هاي مختلف دستگاه:

1-دكمه تست/Lock
Relative/Time-down دكمه-2
Data Hold دكمه- 3
4 -دكمه چك ميزان باتري دستگاه و دكمه (up-Time(
5 -دكمه MIN/MAX ونيز دكمه توقف ضروري
(emergency stop)
6 -صفحه نمايشگر
7 -ورودي آداپتور 5.13 ولتي دستگاه(داراي جريان دي سي)
8-Earth اندازه گيري مقاومت بالا
GUARD و V ꭥ ورودي- 9
10-COM & High voltage line shielding
11- Line:500V to 5000V High voltage output
terminal
12-ولتاژ(PEAK (و پاك كردن زمان
13 -دكمه نور پس زمينه
14-سوئيچ عملگر
15 -كابل هاي تست ليد

● جدول مربوط مقاومت هاي عايق اندازه
گيري شده:

●نماد ها: نماد ها را مطابق شكل به ترتيب از بالا به پايين شرح
مي دهيم:
1 -نشان دهنده عمر باتري(ميزان باقي مانده از شارژ باتري)
2 -معرف اندازه گيري خودكار ranging Auto
3-هشدار نسبت ولتاژ بالاي 30 ولت
4 -جريان دي سي (مستقيم)
5 -جريان اي سي (متناوب)
6 -معرف قطع يا دشارژ كردن اتوماتيك
7 -صداي بوق مستمر
8 -معرفي خواندن منفي
9 -سمبل زمان
10 -نماد واحد هاي پارامتر ها
11-نشان دهنده شاخص قطبي
12 -موفقيت يا شكست
13-نوار آنالوگ
14-اعداد خوانده شده در ال سي دي

●معرفي عملكرد دكمه هاي دستگاه:
1-دكمه هلد: وظيفه نگه داشتن داده اندازه گيري شده را دارد.
2 -دكمه نور پس زمينه(Backlight :(ويژه كار در محل هاي
تاريك و مي توانيد آن را خاموش كنيد و يا اينكه به صورت
اتوماتيك خاموش مي شود.
3 -دكمه (up-Time:(به كمك اين دكمه محدوده زماني اندازه
گيري را افزايش مي دهيد.
4 -دكمه(down-Time :(با اين دكمه محدوده زماني تست
اندازه گيري كاهش مي دهيد.
5-دكمه شاخص قطبي و با 2 ثانيه نگه داشتن آن تايمر را غير
فعال مي كنيد.

6-دكمه DAR و با 2 ثانيه نگه داشتن آن تايمر غير فعال مي
شود.
7 -دكمه STOP :توقف سريع و اظطراري اندازه گيري مقاومت و
ولتاژخروجي
8-دكمه MIN/MAX :ثبت بيشترين و كمترين
9 -دكمه REL :اندازه گيري نسبي
10 -دكمه BATT :به كمك اين دكمه وضعيت ولتاژ داخلي
دستگاه را متوجه مي شويد.

● نحوه كار و اندازه گيري:
هشدار: اگر ولتاژ منتقل شده به زمين بالاي 600 ولت مي
باشد،لطفا براي ايمني از انجام شده تست پرهيز كنيد،همچنين
قبل از كار با دستگاه از بسته بودن كاور باتري اطمينان حاصل
كنيد. همچنين قسمت فلزي كابل ها حامل جريان الكتريكي بوده
كه بايد در استفاده از آن ها جانب احتياط را رعايت نماييد.

AC/DC voltage measurement●
براي اندازه گيري ولتاژ هاي دي سي و اي سي سوئيچ چرخان بر
روي يكي از حالات DCV/ACV قرار دهيد. كابل تست قرمز را به
ورودي ꭥ V و كابل سياه را به ورودي COM متصل كنيد. دو سر
ديگر كابل را به هدف حامل جريان متصل كنيد و ولتاژ را بخونيد.
هنگامي كه ولتاژ دي سي را اندازه گيري مي كنيد، اگر كابل قرمز
رنگ داراي ولتاژ منفي باشد، صفحه نمايشگر عدد با علات منفي
نمايان مي شود.

Internal Power Source Measurement●
براي اندازه گيري ولتاژمنبع داخلي ابتدا تمامي كابل هاي تست
را جدا نماييد.
سوئيچ دستگاه را در حالت DCV قرار داده، سپس دكمه BATT
را فشار دهيد.
بعد از 5 ثانيه دستگاه به طور اتوماتيك خاموش مي شود.اگر بار
ديگر دكمه BATT را فشار دهيد دستگاه از اين حالت(نمايش
ولتاژ منبع داخلي) خارج مي شود.

Low Resistance Measurement & continuity check●

سوئيچ را در حالت قرار دهيد. سپس كابل سياه رنگ و
قرمز را به ترتيب به پايانه هاي COM و ꭥ V متصل كنيد.
همانطور كه در شكل مشاهده مي كنيد، دو سر ديگر كابل ها را به
هدف حامل جريان متصل كنيد، و مقاومت را از روي صفحه
نمايشگر قابل مشاهده خواهد بود. هنگامي كه مقاومت اندازه گيري
شده پايين ꭥ50 باشد، دستگاه بوق خواهد زد.

Measuring Insulation Resistance●
ابتدا قبل از توضيح اين قسمت خواهشمنديم كه نكات ايمني زير
را حتما رعايت كنيد:
1 -قبل از شروع كار اطمينان حاصل كنيد كه مدار يا هدف مورد
نظر حاوي ولتاژ نباشد. همچنين هنگام كار توصيه مي شود از
دستكش هاي عايق استفاده كنيد.
2 -هنگامي كه دكمه “Test to Start “را فشار مي دهد،
بسيار مراقب باشيد،در اين هنگام ولتاژ خطرناكي در مدار و كابل
ها اعمال مي شود.
3 -اگر در محيطي هستيد كه امكان رعد و برق وجود دارد از كار
با دستگاه پرهيز كنيد.
4 -حتما از اتصال صحيح كابل سياه رنگ مطابق آنچه در شكل
مشاهده مي كنيد، اطمينان حاصل كنيد.
● ابتدا كابل سياه رنگ (cord Earth (به پايانه Earth متصل
كنيد.
توصيه مي شود در موقع قطب مثبت به سمت زمين وصل كنيد و
يا همچنين مواقعي كه در بخشي از تست شما زمين نقش دارد.
سپس ولتاژ اعمال شده در هدف را تست شده را چك كنيد، سپس
سوئيچ دستگاه را متناسب با محدوده آن ولتاژ تنظيم كنيد.

همانطور كه در شكل مشاهده مي شود دو سر ديگر كابل ها را به
هدف مورد نظر وصل كنيد و دكمه “Test to Press“را فشار
دهيد.
بعد از اندازه گيري، داده بر روي صفحه نمايشگر باقي مي ماند.
(HOLD function)
● همانطور كه توضيح داده شد اين دستگاه داراي قابليت
(discharge-Auto (مي باشد،زماني كه دكمه to start“
“Testرا رها كنيد، اين قابليت فعال مي شود.
هشدار: بعد از اتمام تست سريعا به كابل ها و هدف (مدار) دست
نزنيد، ممكن هنوز داراي جريان باشند،صبر كنيد تا عمل -Auto
discharge به طور كامل به اتمام برسد.

Auto-discharge function●

اين يك قابليت براي تخليه انرژي الكتريكي و ظرفيت باقي مانده
در هدف بعد از اتمام تست است. هنگامي كه اين قابليت دستگاه
فعال شود، در صفحه ال سي دي دستگاه عبارت discharge auto
عبارت مشاهده مي شود. همچنين مي توانيد هنگامي كه عمل
تخليه به طور كامل صورت مي گيرد عبارت “0V “را در نمايشگر
دستگاه مشاهده كنيد. معمولا اين عمل حدود 2 ثانيه و يا در
برخي موار بيشتر به طول مي انجامد،تا عمل تخليه به طور كامل
انجام شود.
Principle of Insulation Resistance Measurement ●
روش و قائده ي اندازه گيري مقاومت عايق به صورتي است كه در
شكل آمده است و به دو روش زير تقسيم مي شود:
continuous Insulation Resistance Measurement -1
Timer Insulation Resistance Measurement -2
continuous Insulation Resistance Measurement●
دكمه “START TO PRESS “را فشار داده و آن را به صورت
ساعتگرد بچرخانيد،،سپس اين دكمه قفل مي شود. در اين هنگام
اندازه گيري به صورت مستمر انجام خواهد شد.
زماني كه تصميم به خاتمه تست گرفتيد،همان دكمه را فشار داده
و به صورت پاد ساعتگرد بچرخانيد. دستگاه بوق زده و داده اندازه
گيري شده در حدود 10 ثانيه در صفحه نمايشگر دستگاه باقي مي ماند.
اگر ولتاژ بالاي 30 ولت باشد.هشدار آن در صفحه نمايشگر دستگاه
نشان داده خواهد شد. احتياط كنيدكه دچار شك گرفتگي نشويد.

Timer Insulation Resistance Measurement●
ابتدا با كمك دكمه هاي “down-Time “و “up-Time “
زمان تست را بين 1 تا 15 دقيقه تنظيم نماييد،سپس دكمه
“START TO PRESS “نگه داشته و در جهت ساعتگرد
بچرخانيد.در اين هنگام دكمه قفل شده و تايمر فعال شده و عمل
اندازه گيري شروع مي شود. بعد از اتمام كار دكمه را فشار داده
و در جهت پادساعتگرد بچرخانيد، پس از آن دستگاه به صورت
اتوماتيك بوق خواهد زد و داده اندازه گيري شده به مدت حدود
10 ثانيه در صفحه نمايشگر باقي مي ماند.

Polarization Index and Dielectric Absorption Ratios ●
Measurement
اين عملگر داراي دو بازه زماني 10 دقيقه اي و 1 دقيقه اي مي
باشد،كه به ترتيب در دستگاه به عنوان “TIME2 “و “TIME1“
معرفي شده اند.
ابتدا دكمه DAR/PI را فشار داده و يكي از حالت هاي اندازه
گيري PI ويا DAR را انتخاب كنيد.(DAR داراي بازه زماني 30
ثانيه اي و يك دقيقه اي و PI داراي دو تايم 1و10دقيقه)
سپس دكمه ي START TO PRESS را فشار داده و آن را در
جهت ساعتگرد بچرخانيد، در اين حالت دكمه قفل شده و تايمر
اندازه گيري فعال مي شود. بعد از اتمام تست،دكمه را به حالت
اول خود بازگردانيد، در اين حالت دستگاه بوق مي زند، اگر
DAR/PI اندازه گيري شده بزرگتر از 4 باشد دستگاه عبارت
“PASS “و اگر كوچك تر از 1 باشد دستگاه عبارت “Fail “را
نشان مي دهد.

Use of Guard Terminal ●
هنگامي كه يك كابل را تست مي كنيد،اگر در جايي از سطح
كابل نشتي جريان وجود دارد (جايي از سيم معيوب است) ابتدا
لازم است ايراد آن را بر طرف كنيد و سپس اقدام به تست كنيد.
همچنين طريقه استفاده از اين قابليت كه در شكل رو به رو قابل
مشاهد مي باشد،كابل ها به درستي در محل هاي مخصوص خود
متصل شده اند.

●نحوه كار با دكمه ها(تكميلي):
1 -دكمه button Hold Data :اين دكمه براي نگه داشتن و
قفل كردن داده اندازه گيري شده در يك زمان معين بر روي صفحه
نمايشگر شماست. براي فعال شدن اين قابليت دكمه هلد را براي
مدتي كه نگه داشته و يا اگر مي خواهيد اين قابليت را غير فعال
كنيد،آن را نگه داشته تا غير فعال گردد.
2 -دكمه Button Hold Peak:كار كرد اين دكمه فقط
مخصوص هنگامي است كه با ولتاژ هاي دي سي و يا اي سي سرو
كار داريد.
اين دكمه وظيفه خواندن بيشترين و يا كمترين ولتاژ تست شده
.(0.5V-600V).دارد را
براي فعال كردن اين قابليت ابتدا دكمه پيك را فشار داده تا
عبارت“PEAK ”در صفحه نمايشگر دستگاه نمايان مي شود.
سپس با فشردن دكمه MIN/MAX عبارت PEAK & MAX ويا
عبارت PEAK & MIN بر روي صفحه نمايشگر دستگاه ظاهر مي
شود، كه دستگاه بيشترين و يا كمترين داده اندازه گيري شده را
نمايش مي دهد. اگر دكمه MIN/MAX و دكمه PEAK را به
طور همزمان فشار دهيد، دستگاه داده اندازه گيري شده در همان

لحظه به شما نمايش مي دهد. براي غير فعال كردن اين قابليت
دكمه MIN/MAX براي مدت 2 ثانيه نگه داريد و يا دكمه
PEAK را فشار دهيد.
3 -دكمه MIN/MAX :اين دكمه نيز براي موقعيست كه با ولتاژ
هاي دي سي و يا اي سي كار مي كنيد. زماني كه اين دكمه را
فشار مي دهيد عبارت MAX و يا MIN در صفحه نمايشگر
دستگاه ظاهر مي شود،و دستگاه بيشترين و يا كمترين ولتاژ تست
شده را مي خواند.
4 -دكمه Button stop Emergency :زماني كه با ولتاژ هاي
بسيار بالا كار مي كنيد،در موقعيت هاي خطرناك مي توانيد با
فشردن اين دكمه و يا فشردن دكمه TEST عمليات اندازه گيري
را متوقف كنيد.
5 -دكمه Backlight :اين دكمه براي براي تنظيم و يا خاموش
و روشن كردن نور پس زمينه دستگاه مي باشد،اين قابليت پس از
60 ثانيه به طور اتوماتيك غير فعال مي شود.
6 -دكمه Relative :اين دكمه به شما كمك مي كند كه تفاوت
بين ولتاژ و يا جريان هاي اسمي و واقعي بفهميد. براي فعال كردن

اين قابليت كافيست دكمه REL را فشار دهيد،تا اين قابليت فعال
شده و براي غير فعال كردن آن بار ديگر همان دكمه را فشار دهيد.

●باتري: براي صرفه جويي در مصرف باتري اگر براي مدت 20
دقيقه از دستگاه استفاده نكنيد، به طور اتوماتيك خاموش مي شود.
همچنين براي تعويض باتري مراقب باشيد كه هيچ كابلي به آن
متصل نباشد، و از باتري هاي قديمي و جديد به طور مخلوط
استفاده نكنيد، همه باتري ها را يكجا عوض كنيد،همچنين موقع
تعويض باتري دستگاه به طور كامل خاموش باشد.
اگر از آداپتور براي تامين منبع انرژي دستگاه استفاده مي كنيد
توصيه مي شود باتري ها را دربياوريد و هنگام اتصال آداپتور به
دستگاه ابتدا آن را خاموش نماييد.
توصيه مي شود از آداپتورهايي با ويژگي زير استفاده شود.
(5Mꭥ load (when on 5Kv range))