راهنمای استفاده از دستگاه DT-3340

 

نكات ايمني:

1-لطفا قبل از هر اندازه گيري(ولتاژ،جريان،و..)نكات ايمني
مربوط به آن را رعايت و مطمئن باشيد كه دستگاه را به درستي
براي آن اندازه گيري تنظيم نموديد،در غير اين صورت باعث بروز
خسارت و خرابي خواهد شد.
2-از اندازه گيري ولتاژ و يا جرياني بيش از حد مجاز معين شده
در دستگاه اكيدا خودداري نماييد.
3-هنگام اندازه گيري جريان و يا ولتاژ از تماس دست به قسمت
هاي حامل جريان و يا داراي اختلاف پتانسيل خودداري نماييد.
4-از اندازه گيري در محل هاي خطرناك مانند محل هاي داراي
گاز و مايعات قابل اشتعال،محل هاي داراي گرد و
غبار،آلاينده،محيط هاي بسيار گرم ومرطوب خودداري نماييد.
5-هنگامي كه دست شما نرطوب است از كار با دستگاه
خودداري نماييد.

6-هنگام اندازه گيري با دستگاه از بسته بودن كاور باتري
اطمينان حاصل كنيد.
7-هميشه قبل از اندازه گيري اطمينان حاصل كنيد كه كابل
هاي تست دستگاه سالم و بدون عيب باشند،در صورت هرگونه
خرابي و ايراد اعم از ترك،شكستگي و … بايد حتما آن را تعويض
كنيد.
8-توصيه مي شود هنگام سوئيچ كردن دستگاه بر روي اندازه
گيري پارامتر هاي مختلف،كابل هاي تست را از دستگاه قطع
نماييد.
9-به هنگام تعويض باتري باتري از خشك بودن باتري و محل آن
اطمينان حاصل نماييد.همچنين اگر براي مدت طولاني از
دستگاه استفاده نمي كنيد،باتري دستگاه را خارج نماييد.
10-هنگام اندازه گيري پارامتر هاي مختلف لطفا سوئيچ دستگاه
در محدوده مناسب آن قرار دهيد،به طور مثال براي اندازه گيري
جريان و يا ولتاژ هاي بالا،سوئيچ دستگاه در محدوده جريان و يا
ولتاژ پايين قرار ندهيد.
11-پس از اتمام كار اندازه گيري،حتما دستگاه را خاموش
نماييد.

ويژگي ها:
1-گستره اندازه گيري جريان AC از محدوده 01A.0 تا
1000A
2-اندازه گيري ولتاژ هاي AC و DC تا 600 ولت
3-اندازه گيري مقاومت از ꭥ01.0 تا ꭥ20M
4-داراي استاندارد بين المللي III CAT IEC61010
600V/CAT II 1000V,pollution degree 2
5-قابليت خاموش شدن خودكار بعد از 15 دقيقه بدون استفاده
Continuity Buzzer<120ꭥ-6
(0.3mA typical) ديود تست قابليت-7
8-قابليت Hold Data براي ثابت نگه داشتن داده اندازه گيري

معرفي دستگاه:

نحوه كار:
1-اندازه گيري جريان:
ابتدا با توجه به محدوده جريان هدف اندازه گيري دستگاه را بر
روي يكي از محدوده هاي 1000A,200A,20A سوئيچ كنيد.
سپس كلمپ دستگاه را باز نموده و سيم حامل جريان را در آن
قرار دهيد.

2-اندازه گيری ولتاژ مستقيم:
سوئيچ دستگاه را در حالت قرار دهيد.كابل تست سياه را
به ورودي COM و كابل قرمز را به پايانه متصل
نماييد،سپس مطابق شكل اقدام به اندازه گيري ولتاژ هدف نماييد.
●با فشار دادن دكمه“MAX ”و نگه داشتن آن دستگاه بوق زده
وشروع به ثبت بيشترين ولتاژ خواهد كرد.

3-اندازه گيري ولتاژ متناوب:
اندازه گيري اين ولتاژ همانند اندازه گيري ولتاژ مستقيم است با
اين تفاوت كه شما بايد دستگاه را در حالت سوئيچ كنيد.

4-اندازه گيري مقاومت:
سوئيچ دستگاه در حالت قرار دهيد. كابل تست سياه را
به ورودي COM و كابل قرمز را به پايانه متصل
نماييد،سپس مطابق شكل اقدام به اندازه گيري مقاومت هدف
نماييد.

5-تست ديود:
كابل سياه را به پايانه COM و كابل قرمز را به پايانه
متصل كرده و دستگاه را در حالت سوئيچ كنيد.
سپس دكمه را فشار داده تا دستگاه در حالت تست ديود
قرار بگيرد.
●به خاطر داشته باشيد كه زمان اندازه گيري مقاومت دستگاه
داراي ولتاژ نباشد.

●به خاطر داشته باشيد كه زمان اندازه گيري مقاومت دستگاه
داراي ولتاژ نباشد.
● در طول اندازه گيري و تست با فشار دادن دكمه HOLD مي
توانيد داده اندازه گيري شده بر روي صفحه نمايشگر دستگاه ثابت
گردانيد.زماني كه در حالت Hold Data قرار بگيريد “HOLD“بر
روي صفحه دستگاه نمايش داده مي شود و دستگاه بوق خواهد
زد.براي خارج شدن حالت Hold Data يكبار ديگر اين دكمه را
فشار دهيد.
●همچنين براي ثبت كردن بيشترين داده در حين اندازه گيري
دكمه MAX را فشار دهيد. در اين زمان “MAX “بر روي صفحه
نمايش داده خواهد شد و دستگاه بوق مي زند. براي خارج شدن از
اين حالت يكبار ديگر همين دكمه را فشار دهيد.

●براي فعال كردن نور پس زمينه،دكمه مربوطه را سه ثانيه نگه
داريد،همچنين براي خاموش كردن نور پس زمينه بايد همين كار
را بار ديگر انجام دهيد.
●در صورت ضعيف بودن باتري دستگاه “BATT “بر روي صفحه
دستگاه نمايش داده مي شود،براي تعويض باتري ابتدا دستگاه را
خاموش كرده و سپس باتري دستگاه را تعويض نماييد.