راهنمای استفاده از دستگاه DT-3316

 

معرفي:

دستگاه 3316-DT يك دستگاه قابل حمل و خوش دست بوده و
امكان استفاده اين دستگاه در مكان هايي مانند مدرسه ها،آزمايشگاه
ها و موقعيت هايي كه نياز به اندازه گيري وجود دارد.

●كميت هاي قابل اندازه گيري توسط دستگاه:
1 -جريان هاي متناوب و مستقيم
2-ولتاژ هاي متناوب و مستقيم
3-مقاومت
4-ظرفيت خازن
5-تست ديود
6-اندازه گيري دما
7-اندازه گيري فركانس
continuity-8

●قابليت هاي دستگاه:
1-خاموش شدن خودكار
Data Hold-2
PEAK hold-3
Backlight LCD display-4

● نكات ايمني:
1 -لطفا از اندازه گيري خارج از محدوده اندازه گيري خودداري
كنيد.
2-هنگام اندازه گيري ولتاژ،سوئيچ دستگاه را بر روي اندازه گيري
مقاومت قرار ندهيد.
3-از اندازه گيري جريان وسيله هايي كه ولتاژ هايي بيش از 600
ولت دارند خودداري كنيد.
4-هنگام تغيير محدوده اندازه گيري دستگاه،حواستان باشد كابل
هاي تست را از دستگاه يا وسيله اي كه آن را تست مي كنيد،جدا
باشد.
5-هنگام تعويض باتري،كابل هاي دستگاه را از ان جدا نماييد.
6-هنگام استفاده از دستگاه از سالم بودن آن كابل ها اطمينان
حاصل نماييد

●نمای جلويی:
1 -كلمپ دستگاه
2-ماشه كلمپ
3-سوئيچ چرخان
4 -دكمه HOLD براي ثابت كردن داده اندازه گيري شده
5-دكمه حالت
PEAK دكمه-6
7-دكمه RANGE)تغيير محدوه اندازه گيري)
8-دكمه نور پس زمينه(light Back(
LCD-9
10 -ورودي جك COM
V/ꭥ/TEMP/HZ جك ورودي-11
12-كاور باتري

●نحوه کار با دستگاه:
1-اندازه گيري جريان هاي متناوب و مستقيم:
ابتدا تماي كابل ها(جك ها) را از دستگاه جدا نماييد، بسته به نوع
جريان(DC/AC (سوئيچ را در حالت مناسب قرار دهيد،سپس به
كمك ماشه كلمپ را باز كرده و سيم مورد نظر درون قرار داده و
سپس ماشه را رها كنيد. جريان عبوري را مشاهده كنيد.

2-اندازه گيري ولتاژ مستقيم يا متناوب:
براي اندازه گيري ولتاژ جك سياه را به ورودي COM و جك قرمز
رنگ را به ورودي قرمز رنگ متصل كنيد، سپس بسته به نوع
ولتاژ(DC/AC (سوئيچ را در حالت مناسب بچرخانيد،سپس دو سر
ديگر جك ها را به هدف مورد نظر وصل كنيد، ولتاژ در LCD
نمايش داده خواهد شد.
3-اندازه گيري مقاومت:
سوئيچ دستگاه را درحالت CAP قرار دهيد،سپس دكمه حالت را
فشار داده تا دستگاه در حالت اندازه گيري مقاومت (Ω M (قرار
بگيرد،سپس با استفاده از جك ها مقاومت هدف را اندازه
بگيريد.(جك قرمز رنگ به ورودي قرمز رنگ،جك سياه رنگ به
ورودي سياه رنگ وصل مي شود اين نحوه در همه حالات اندازه
گيري يكسان است.)

4-اندازه گيري ظرفيت:
سوئيچ دستگاه را در حالت CAP قرار دهيد،دكمه Mode را فشار
داده تا عبارت (F n (درLCD نمايش داده شود،سپس ظرفيت
هدف با استفاده از جك ها اندازه گيري كنيد.
5-اندازه گيري فركانس:
براي اندازه گيري فركانس سوئيچ را در حالت “%HZ V “قرار
دهيد،جك ها را متصل كنيد،سپس دكمه مود را فشار داده تا HZ
نمايش داده شود،سپس فركانس هدف را اندازه گيري كنيد.با
فشار دادن دكمه مود نيز در اين حالت امكان ديدن % اندازه
گيري شده را داريد.
6-اندازه گيری دما:
ترموكوپل دستگاه را به مبدل وصل كرده و سپس مبدل را به پابانه
جك ها متصل كنيد،رنگ قرمز و سياه مربوط و متناظر با بخش
قرمز و سياه مبدل است.سپس سوئيچ را در حالتTEMP قرار داده
و دماي اندازه گيري شده را مشاهده كنيد. با فشار دادن دكمه
Mode امكان تبديل واحد بر حسب سلسيوس و فارنهايت را
خواهيد داشت.

●دکمه PEAK :
زماني كه درحال ولتاژ و جريان هاي متناوب و مستقيم را اندازه
گيري كنيد،با فشردن PEAK دستگاه شروع گرفتن پيك ها در 11
1024 Manual User واحد تحقيقات و توسعه CEM در ايران
كمتر از يك ميلي ثانيه است.با زدن دكمه پيك،دستگاه پيك
اندازه گيري شده را به شما نمايش مي دهد.

●نور پس زمينه:
دكمه PEAK را براي چندثانيه نگه داريد،نور پس زمينه روشن
واگر همين كار راتكرار كنيد،نور پس زمينه خاموش مي شود.
●لازم به ذكر است كه اگر از دستگاه به مدت 15 دقيقه استفاده
نكنيد،دستگاه به صورت خودكار خاموش خواهد شد.براي روشن
كردن دوباره آن ابتدا سوئيچ را در حالت OFF قرار دهيد،سپس در
حالت مورد نظر خود قرار دهيد.
●تعويض باتري:
در پشت دستگاه كاور باتري قرار دارد،كاور را باز كرده و باتري
جديد را جايگزين كنيد.
●لازم به به ذكر اين نكته است كه براي جلوگيري از شوك
الكتريكي،پس از اتمام اندازه گيري،دستگاه را كاملا از جريان و
ولتاژ جدا كنيد،همچنين براي تميز كردن دستگاه از يك پارچه
خشك استفاده كنيد.براي تميز كردن آن از ساينده ها و حلال ها
استفاده نكنيد.اگر براي بيش از دو ماه از دستگاه استفاده نمي
كنيد،باتري آن را خارج كنيد.