راهنمای استفاده از دستگاه 

 

معرفي:

دستگاه 1307-DT براي سنجش توان تابش نور و نور خورشيد استفاده
مي شود.
اين دستگاه داراي استاندارد ايمني 1-61010 EN بوده كه مربوط به اندازه
گيري الكترونيكي دستگاه مي باشد.

ویژگی ها:

1-اندازه گيري تا سقف 1999w/m
2 -دقت اندازه گيري و سرعت پاسخگويي بالا
3-Hold Data و نمايش باتري ضعيف
4-داراي دو واحد اندازه گيري
5-قابليت نمايش حداكثري و حداقلي داده اندازه گيري شده

●معرفي دستگاه:
1-پراب دستگاه
2-دستگاه نورسنج
3-تنظيم صفر
4-نمايشگر

5-دكمه روشن و خاموش
6-دكمه B/Wواحد اندازه گيري
Range دكمه-7
Data Hold دكمه-8
MAX/MIN دكمه- 9
10-كاور باتري

●نحوه كار:
ابتدا براي روشن كردن دستگاه دكمه را فشار دهيد.پوشش پراب دستگاه
را باز كرده و آن را به صورت افقي در برابر منبع نور هدف قرار دهيد.
با استفاده از دكمه B/W واحد اندازه گيري دستگاه را تغيير دهيد.
براي نمايش حداكثري و يا حداقلي دكمه MIN/MAX را فشار دهيد و نيز
براي ثابت نگه داشتن داده اندازه گيري دكمه Hold را فشار دهيد.
اگر در مكاني بوديد كه داراي نور كمي بود مي توانيد دكمه لامپ را فشار
داده و نور پس زمينه را نمايشگر را روشن نماييد.

●تذكر:

نمايش علامت باتري نشانگر ضعيف بودن باتري دستگاه است و بايد
هرچه سريعتر آن را تعويض نماييد.