راهنمای استفاده از دستگاه DT-850

 

معرفي:

دستگاه 850-DT علاوه بر سنجش سرعت باد،دماي و
رطوبت محيط را نيز مي سنجد و داراي حمل آسان و طراحي
مناسب و استفاده راحت مي باشد.
●ويژگي ها:
1-نمايش حداقلي،حداكثري و متوسط داده هاي ثبت شده
2-قابليت ثابت كردن داده ها (Hold Data (
3-داراي نور پس زمينه
4-داراي سنسور مجزا
5-قابليت خاموش شدن خودكار باتري

معرفي دستگاه:
1-محل اتصال سنسور دستگاه
2-نمايشگر
3-دكمه نور پس زمينه
Data Hold-4
5-دكمه انتخاب واحد هاي سنجش سرعت باد
Setup دكمه-6
7-دكمه پاور 5
Enter-8
9-دكمه
10-دكمه بالا
Max,Min, AVG-11

●نمايشگر:
1-باتري دستگاه
Setup نماد-2
3-دستگاه در حالت Hold Data قرار دارد.
4-درجه سانتي گراد
5-نماد رطوبت
6-درجه فارنهايت
7-متوسط داده هاي اندازه گيري شده
8-دستگاه در حالت Hold Data قرار دارد.
9-ميزان سرعت باد
10-تعداد سمپل گيري:10بار/100بار

)
12-كيلومتر بر ساعت
13-حجم هوا
14-حجم هوا (بر اساس فوت مكعب)
15-فوت بر دقيقه
16-مايل بر ساعت
17-متر بر ثانيه
18-فوت مربع
19-متر مربع
20-تعيين واحد مقطع ورودي هوا (متر مربع/فوت مربع)
21-حالت ماكزيمم:دستگاه ماكزيمم داده اندازه گيري شده را
نشان مي دهد.
22-حالت مينيمم:دستگاه مينيمم داده هاي ثبت شده را نشان
مي دهد.
23-ميزان دما و رطوبت

نحوه كار:
ابتدا كاور باتري دستگاه را باز نموده و سپس باتري دستگاه را
جايگذاري نماييد.سپس سنسور دستگاه را وصل كرده و دستگاه
را روشن نماييدوسنسور دستگاه را در نزديكي منبع باد قرار
دهيد تا دستگاه ميزان سرعت جريان باد را بسنجد.
●نحوه تنظيم مساحت مقطع جريان باد (flow air of Area 🙁
زماني كه دستگاه روشن است دكمه Setup را فشار دهيد در
مرحله اول شما وارد تنظيمات مربوط به تنظيم area خواهيد
شد،در اين هنگام با استفاده از دكمه هاي بالا و پايين ميزان
area مورد نظر و با دكمه Unit واحد آن را (فوت مربع/متر
مربع) را تعيين نماييد.
●نحوه تنظيم نمايش ميزان رطوبت و دما:
دستگاه نمي تواند به طور همزمان هم ميزان دما و رطوبت را
نمايش دهد.بنابراين ميزان هر كدام را به طور جداگانه نمايش مي
دهد.براي انتخاب دكمهSetup دو بار به صورت متوالي Setup
فشار دهيد تا واحد اندازه گيري دما به صورت چشمك زن در
بيايد.در اين زمان با استفاده از دكمه هاي بالا و يا پايين از بين
يكي از دو حالت نمايش رطوبت و دما يكي را انتخاب نماييد 8
1019 manual User واحد تحقيقات و توسعه CEM در ايران
همچنين در اينجا زماني كه واحد اندازه گيري دما در حال چشمك
زن است مي توانيد با استفاده از دكمه unit واحد آن را (درجه
فارنهايت/سانتي گراد)تغيير دهيد.