راهنمای استفاده از دستگاه 

 

نكات ايمني:
1 -مواظب باشيد اشعه دستگاه به چشمان افراد و حيوانات
برخرود نكند،همچنين هنگام اندازه گيري دماي سطوحي براق
كه قابليت منعكس كردن اشعه ليزر را دارند،احتياط كنيد.
2 -از برخرود اشعه ليزر به محفظه گاز هاي منفجره خودداري
شود.

ويژگي ها:
1 -اندازه گيري دقيق و بدون تماس
2-امكان نمايش دما در مقياس درجه فارنهايت و سانتي گراد
3-امكان نمايش حداقل و حداكثر دماي اندازه گيري شده
4-قابليت خاموش شدن خودكار وقابليت Hold Data
5 -نور پس زمينه
6 -دارا بودن ليزر براي اندازه گيري دقيق تر
7-داشتن كاربرد گسترده مانند آماده سازي غذا ها،بازرسان
ايمني،ماموران آتش نشاني،ريخته گري پلاستيك،اندازه گيري
دماي جوهر و.

معرفي دستگاه
1-سنسور مادون قرمز
2-ليزر
3-ال سي دي
°C/°F دكمه-4
MAX/MIN دكمه-5
6-دكمه ليزر و نور پس زمينه
7-ماشه اندازه گيري
8 -كاور باتر

LCD●
1 -دستگاه در حال اندازه گيري است.
2-Hold Data) اين قابليت زماني كه ماشه اندازه گيري را رها
مي كنيد،فعال مي شود.)
3-ليزر دستگاه فعال است.
4-ميزان انتشار انرژي
5-دماي اندازه گيري شده بر حسب دو مقياس فارنهايت و
سلسيوس
6-باتري دستگاه ضعيف است.
7-حداقل و حدكثر
8 -عدد مربوط به حداقل و يا حداكثر دماي اندازه گيري شده

●نحوه كار:
ماشه اندازه گيري را كمي نگه اشته تا دستگاه روشن شود،دستگاه
بر روي هدف مورد نظر خود نشانه گرفته و در عين حال ماشه اندازه
گيري رافشار دهيد هنگامي كه دستگاه در حال اندازه گيري
باشد“SACN ”بر روي صفحه نمايش قابل مشاهده است. همچنين
مي توانيد با استفاده از دكمه ليزر،ليزر دستگاه را فعال كرده،تا
بتوانيد اندازه گيري دقيق تر ي انجام دهيد.
همچنين با دو بار فشار دادن اين دكمه مي توانيد نور پس زمينه
را فعال كنيد. با استفاده از دكمه MIN/MAX مي توايند حداقل
و يا حداكثر دماي اندازه گيري را مشاهده كنيد.
●شيوه اندازه گيري دستگاه به صورت 1:8 است،به معناي آنكه اگر
دستگاه در فاصله 8 اينچي هدف قرار داشته باشد، حداقل قطر هدف
اندازه گيري شما بايد يك اينچ باشد.
●نحوه اندازه گيري: اين دستگاه با ساطع كردن انرژي و دريافت
آن به يك و انتقال آن به يك آشكارگر دستگاه ميزان دماي هدف
مشخص مي گردد.

●مشخص كردن گرم ترين نقطه: براي مشخص كردن
گرمترين نقطه،به طور مثال گرمترين نقطه فضاي يك اتاق،دستگاه
را به بيرون از اتاق برده و شروع به بررسي و اندازه گيري نقاط
مختلف اتاق كرده تا گرمترين نقطه اتاق را بيابيد.
●تذكر: دستگاه قادر به اندازه گيري دماي محتويات درون اجسام
شفاف مانند شيشه نيست،به طور مثال وقتي قصد داريد دماي آب
درون يك ليوان را مشخص كنيد بايد دستگاه را مستقيم به سمت
آب هدف گيري كنيد،اگر از طريق شيشه اقدام به اندازه گيري
كنيد دستگاه دماي سطح شيشه را به شما نمايش مي دهد، همين
مسئله به طور مشابه هنگام اندازه گيري دماي اتاق از پشت پنجره
وجود داشته و بايد دماي اتاق را مستقيما و نه از طريق شيشه
پنجره آن اندازه گيري نماييد.
●تعويض باتري:هنگامي كه باتري دستگاه ضعيف باشد،علامت
باتري بر روي صفحه نمايش داده مي شود،كاور باتري را باز كرده و
باتري جديد را جايگزين كنيد.