راهنمای استفاده از دستگاه DT-323

 

معرفي:

ترموهيگرومتر 323-DT با قابليت اندازه گيري دما و رطوبت محيط به
صورت آنلاين و نمايش همزمان ساعت يكي از دستگاه هاي پركاربرد مورد
استفاده مي باشد.
●مشخصات فني:
0°C-50°C(32°F-120°F) :دما گيري اندازه محدوده-1
2-خطاي اندازه گيري: تا يك درجه سانتي گراد(F°8.1 (
0.1°C(0.1°F) :گيري اندازه دقت-3
10% RH-90% RH:رطوبت گيري اندازه محدوده-4
5-در محدوده 40 تا 80% 5 خطا و در باقي محدوده ها %8
1.5V “AAA”:باتري-6
7-نمايش دما بر حسب سانتي گراد و فارنهايت
8-قابليت نمايش بيشترين و كمترين دما و رطوبت
9-داراي تقويم و ساعت
10-COMFORT :در اين وضعيت دما بين 20تا 26 درجه سانتي گراد و
رطوبت به 50 تا 70 RH %مي باشد.

نحوه كار دكمه ها:
1-Mode :براي تنظيم ساعت و آلارم
2-Adj :تنظيمات مقدار عددي پروژه ها،روشن و خاموش كردن آلارم
و تاريخ
3-Memo :نمايش داده هاي حداقلي و يا حداكثري
4-F/°C :°تغيير واحد اندازه گيري
5-Reset :براي پاك كردن تمام داده هاي موجود در مموري
●تنظيمات ساعت و داده:
دكمه Mode را براي جابه جايي بين time 24/12,Clock,Minutes
date,Month فشار دهيد.
براي تنظيم داده هاي خود دكمه Adj را براي چند ثانيه نگه داريد.
براي وارد شدن به تنظيمات ساعت دكمه مود را دو ثانيه نگه داريد و سپس
براي تنظيم دقيقه آن از دكمه Adj استفاده كنيد.سپس دكمه Mode را
فشار داده و از دكمه Adj تنظيمات ساعت استفاده نماييد.

سپس با استفاده از Mode يكي از دو حالت Hours 24/12 را انتخاب
نماييد.
اگر بار ديگر Mode را فشار دهيد تنظيمات مربوط به ماه به حالت چشمك
زن در مي آيد و با استفاده از Adj آن را تنظيم كنيد. بافشار دادن هاي
متوالي Mode تنظيمات مربوط به روز و سال به حالت چشمك زن در
خواهد آمد.
●تنظيمات آلارم:
براي تنظيمات آلارم دكمه Mode را فشار دهيد و پس از رسيدن به
تنظيمات آلارم آن را دوثانيه نگه داريد. در اين مرحله تنظيمات مربوط به
دقيقه به حالت چشمك زن در مي آيد و با استفاده از دكمه Adj آن را
تنظيم نماييد، بار ديگر دكمه Mode را فشار دهيد و در اين مرتبه
تنظيمات مربوط به ساعت را انجام دهيد.
●تذكر:
با استفاده از دكمه Memo مي توانيد مي توانيد داده هاي حداكثري و
حداقلي را مشاهده نماييد.اگر اين دكمه را براي چند ثانيه نگه داريد داده
هاي ذخيره شده حذف مي شوند